Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

9-10 / 2007

Grzech, który popełniłem, zamień w dobro.
Złe uczynki, których się dopuściłem, niech porwie wiatr.
O Boże, którego znam, i Boże, którego nie znam,
Moje nieprawości są niezliczone; zabierz je ode mnie.

Tradycyjna modlitwa mezopotamska