Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

11-12 / 2007

Głęboki pokój fali płynącej,
Głęboki pokój ziemi cichej,
Głęboki pokój powietrza i gwiazdy błyszczącej
na niebie –
Niech stanie się twoim udziałem

Modlitwa celtyckich chrześcijan