Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 9-10 / 2008

Oba te elementy, Kościół oraz świat, mają przed sobą Tego, od którego pochodzą. I dla nich obu cudem jest, iż ów cel nadziei nie leży gdzieś tam, a my musimy w trudzie się ku niemu przedzierać, lecz że miast tego czytamy w wyznaniu wiary: venturus est! Nie my musimy przyjść ? to przyjdzie On. Dokąd też moglibyśmy i chcielibyśmy dojść z tą naszą bieganiną i szarpaniną?

Karl Barth