Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 1-2 / 2009

Ojcze, ponieważ ty jesteś Dobrem,
a ja marnością,
odrzyj ze mnie to ciało i duszę
i uczyń z nich rzeczy na swój pożytek,
i niech nic ze mnie nie pozostanie,
po wsze czasy,
tylko to odarcie ? albo nicość.

Simone Weil