Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5-6 / 2009

Ja daję piękno całej ziemi
Jestem wietrzykiem, który orzeźwia zieleń
Zachęcam kwiaty, by zmieniały się
w dojrzałe owoce.
Wiedziony Duchem karmię najczystsze strumienie.
Jestem deszczem pochodzącym z rosy,
Który sprawia, że trawy cieszą się radością życia.
Jestem pragnieniem dobra.

Według Hildegardy z Bingen