Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Bóg jest przyjacielem ciszy.
Popatrzcie, jak przyroda
? drzewa, zioła, kwiaty ? rosną w milczeniu.
Popatrzcie jak gwiazdy, Słońce, Księżyc
poruszają się bezgłośnie.
Potrzebujemy ciszy, aby móc dotykać duszy.

Matka Teresa z Kalkuty