Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 9-10 / 2010

Jest wielu, którzy żyją w górach, a zachowują się,
jakby byli w mieście, i przez to tracą czas.
Można być samotnym w duchu, żyjąc pośrodku tłumu,
ale można także, będąc pustelnikiem, żyć pośród tłumu własnych myśli.

Matka Pustyni Amma Synkletyka z Egiptu