Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ten, którego szukałem, wyszedł mi na spotkanie i On,
który nazywa mnie Drugim, stał się mną samym!

            Kabir