Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Przybyła dusza na klęczkach do nieba
w bożą obczyznę,
Nie chciała patrzeć na gwiazdy
i na wieczności pierwszyznę.
[...]
Lecz teraz nagle pojęła, że wobec Boga i nieba
Już nic nie wolno ukrywać i nic ukrywać nie trzeba.

Bolesław Leśmian