Drukuj

Czy to się da pogodzić z chrześcijaństwem? (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Zadanie (kazanie) – 3
Dlaczego ja. Panie? (modlitwa) – 4
B. Karolczak-Biernacka: Odkryty wymiar wychowania w rodzinie – 5
Nie komunistyczna, lecz PRL-owska (Listy) – 7
Ks. B. Tranda: Postawy seksualne. Ewangelicki punkt widzenia (cz. I) – 8
J. Kubacki: „Wielokrotnie i wieloma sposobami mówił Bóg...” O objawieniu Bożym – 10
60-lecie Deklaracji teologicznej z Barmen – 12
Barmeńskie wyznanie wiary z 31 maja 1934 r. – 13

Bóg jest miłością (Jaki jest Bóg?) – 14
Kościół bez demokracji? (Listy) – 15
W. Mlicka: Przeminęło żniwo, skończyło się lato... Myślane nocą – 16
Wehikuł czasu (Wśród książek) – 17
Jeszcze w sprawie konkordatu (Listy) – 18
O większą wspólnotę. Wstępna konsultacja przedstawicieli ewangelickich Kościołów wspólnoty leuenberskiej i Unii Zborów Baptystycznych – 20
Wiedziony sumieniem... i węchem (Z prasy) – 24