Drukuj

Spis treści:

3  ks. Krzysztof Góral: Być wolnym w Chrystusie
Jesteśmy wolni w Chrystusie do pozostawania z Nim w takiej społeczności, która nie czyniąc nas niczyimi poddanymi sprawia, że przez wiarę usługujemy wszystkim. Tak, jako chrześcijanin, pojmuję znaczenie wolności.

5  Warto przeczytać: Narzędzie teologiczne

5  Jarosław Świderski: Nasze prawo
Współczesna nauka ciągle jeszcze odkrywa, dlaczego nawet wydające się nam dziś dziwacznymi zakazy służyły ludzkiemu dobru. Z drugiej strony Zbawiciel wyraźnie przestrzegał, że niewłaściwie interpretowane i bezmyślnie stosowane przepisy mogą też wyrządzać zło.

6  ks. Helena Junová: W rocznicę męczeńskiej śmierci Jana Husa
Po usłyszeniu wyroku Hus głośno pomodlił się: „Panie Jezu Chryste, odpuść wszystkim nieprzyjaciołom moim, ty wiesz, że fałszywie mnie oskarżyli, fałszywych świadków przeciwko mnie przyprowadzili oraz fałszywe artykuły przeciwko mnie wymyślili”.

Obradował Synod
W Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również apel w sprawie sytuacji mniejszości religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

10  Apel Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie sytuacji w Iraku
Tekst apelu wystosowanego do władz Polski.

11  Odpowiedź Kancelarii Sejmu
Tekst listu skierowanego do prezes Synodu po Apelu w sprawie sytuacji w Iraku (plik pdf).

11  Łukasz Cieślak, Mateusz Jelinek: Regionalne spotkanie chrześcijan
We Wrocławiu odbyło się IX Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Około 4 tys. osób z kilkunastu Kościołów protestanckich z różnych krajów wzięło udział w rozmaitych wykładach, dyskusjach, koncertach, warsztatach i nabożeństwach.

13  ks. Krzysztof Góral: Inauguracja Roku Jana Husa
W kościele w Pstrążnej odbyła się uroczystość rozpoczęcia Roku Jana Husa w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

14  TE Zelów 2014
Jak co roku centralne wydarzenie misyjne w Kościele ewangelicko-reformowanym stanowi Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. Tegoroczny odbywał się pod hasłem „Lecz moim szczęściem być blisko Boga”.

15  Michał Karski: Forum Ewangelickie 2014
Podczas tegorocznego Forum Ewangelickiego dyskutowano na temat obecności kobiet w społecznościach Kościołów ewangelickich. Luterańscy uczestnicy Forum skierowali do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży.

19  Biruta Przewłocka-Pachnik: Doświadczenia kobiety-prezbitera w Kościele ewangelicko-reformowanym w Polsce
Podczas sześciu lat służby w Konsystorzu oprócz pracy administracyjnej (cotygodniowe dyżury w biurze i zebrania raz w miesiącu) odwiedzałam nasze parafie, uczestniczyłam w ich problemach i sukcesach, utrzymywałam kontakt z diasporą i podróżowałam za granicę.

20  Ewa Jóźwiak: Uhonorowanie ks. Miroslava Danyša
Podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas ks. Miroslav Danyš odebrał nagrodę Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP noszącą imię ks. bp. Jana Niewieczerzała.

22  Kalina Wojciechowska: Sposoby wykorzystania argumentacji biblijnej w dokumencie „Gender Justice Policy”
Z punktu widzenia biblistyki, niedociągnięcia, takie jak brak precyzji i konsekwencji metodologicznej, nieuporządkowanie cytowanych tekstów, oczywistość ich wyboru, nie służą, niestety, temu dokumentowi. Niektóre argumenty skrypturystyczne łatwo byłoby podważyć. Nie oznacza to jednak, że „Gender Justice Policy” nie broni się na poziomie teologii systematycznej, a przede wszystkim praktycznej.

27  Grzegorz Michalak: Anglikanie w Warszawie
W Warszawie XIX w. poszczególne grupy narodowościowe i religijne nie unikały kontaktu ze sobą i budowania relacji – szczególnie na szczeblu religijnym. Kontakty chrześcijan z Żydami zaowocowały konwersjami tych ostatnich i przyłączeniem się do wielu Kościołów, przeważnie luterańskiego i reformowanego. Działalność misyjna prowadzona była również przez anglikanów.

30  Listy
Grzegorz Polak o numerze 2/2014 JEDNOTY.

31  Iwona Holeksa: O porządku i pokoju
Porządek oznacza poukładanie, stan, gdy wszystko jest na swoim miejscu. Wiele kobiet lubi, gdy ich mieszkanie jest w takim stanie. Jednak są ludzie, którzy mają wokół siebie pedantyczny wręcz porządek, ale wewnętrznie są pełni lęku.

34  Aurelia Zduńczyk: Program obrazowy karty tytułowej Biblii brzeskiej
Wydaną w 1563 r. Biblię brzeską zdobi drzeworytowy herb Radziwiłłów i poświęcony im wiersz, ale również wyjątkowa karta tytułowa.

38  Władysława Magiera: Maria Geysztowt Bernatowiczówna
Była działaczką narodową i społeczną wyznania ewangelicko-reformowanego. Do historii przeszła przede wszystkim jako tłumaczka „Zarysu dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce” autorstwa Walerjana hr. Krasińskiego.

39  Małgorzata Grzywacz: Pomocnice reformacji – cz. 4. O kobietach w kręgu Jana Husa
Na tle europejskim w XV w. kobiety w Czechach miały dość silną pozycję prawną. W małżeństwie zachowywały całkowitą swobodę dysponowania majątkiem posagu, pozostawały także przy swoich rodowych nazwiskach. Odważnie też wspierały Husa. Kim były: królowa Zofia, Anna z Frymburka, Anna z Mochowa, które opowiedziały się wówczas po stronie mistrza Jana?

 

Jednota 3//2014

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2014:


Informacje o prenumeracie