Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ceny JEDNOTY

 • pojedynczy numer: 15 zł
 • pojedynczy numer w pdf: 15 zł
 • roczna prenumerata dla osób odbierających w redakcji: 55 zł
 • roczna prenumerata z krajową wysyłką pocztową: 60 zł
 • roczna prenumerata z wysyłką pocztową za granicę: 70 zł
 • roczny dostęp do wszystkich zasobów serwisu internetowego jednota.pl: 40 zł

 

Sprzedaż stacjonarna

 • W parafiach ewangelicko-reformowanych można nabyć bieżący numer.
 • W siedzibie redakcji można:
  • nabyć wszystkie numery wydane od 2010 r. do dziś;
  • otrzymać po złożeniu ofiary dostępne numery sprzed 2010 r. – w tym celu prosimy o uprzedni kontakt na adres archiwalne(at)jednota.pl.

 

Sprzedaż wysyłkowa

 • Wszystkie numery wydane od 2010 r. do dziś można kupić w księgarni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.
 • Dostępne numery sprzed 2010 r. można otrzymać po złożeniu ofiary na cele wydawnicze oraz po opłaceniu kosztów przesyłki. W celu ich zamówienia prosimy o kontakt na adres archiwalne(at)jednota.pl.

 

Prenumerata

Regularne otrzymywanie kolejnych numerów zapewnia wykupienie rocznej prenumeraty (dwa warianty: odbiór w redakcji lub wysyłka pocztowa – ceny powyżej). Można ją opłacić w każdej chwili przelewem lub w siedzibie redakcji. W przypadku prenumeraty z wysyłką pocztową należy w tytule przelewu podać adres wysyłki.

 

jednota.pl

Dostęp do części zasobów serwisu internetowego jednota.pl jest płatny. Wykupienie abonamentu internetowego zapewnia dostęp do wszystkich zasobów jednota.pl przez rok. Więcej na ten temat tutaj.

 

Wsparcie

Wpływy z tytułu sprzedaży pokrywają jedynie nieznaczną część kosztów wydawniczych. W związku z trudną sytuacją finansową naszego pisma, wzorem lat ubiegłych zwracamy się z apelem do wszystkich, którym bliski jest los JEDNOTY, o wsparcie finansowe.

 

Wpłaty za prenumeratę, abonament internetowy oraz wszelkie wsparcie finansowe dla JEDNOTY można przekazywać na konto bankowe:

PKO BP VIII OM Warszawa
nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302

pobierz blankiet przelewu