Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2011

Jednota 1-2/2011W JEDNOCIE nr 1-2/2011 m.in.: artykuły o Kościołach ewangelikalnych, rozważania na temat seksualności i homoseksualizmu, refleksje o zapłodnieniu in vitro, analiza sytuacji Romów w społeczeństwie w kontekście „inności”, pamiętniki potomków braci czeskich.

Jednota 3-4/2011W JEDNOCIE nr 3-4/2011 m.in.: artykuł o stosunku reformacji do sztuki sakralnej, rozważania na temat Karty Ekumenicznej, sylwetka i myśl Mary Daly, wspomnienie Zofii Lejmbach i Jana Pellara, rozmowa z Krzysztofem Doroszem o wierze, wątpieniu i zwątpieniu, debata o homoseksualizmie.

Jednota 5-6/2011W JEDNOCIE nr 5-6/2011 m.in.: artykuł o filozofii dialogu, refleksja na temat Karty Ekumenicznej w kontekście dialogu, rozważania nad wyborem wyznania w świetle zagadnień światopoglądowych, rozmowa o oranżystach, omówienie sytuacji muzułmanów i Arabów w Szwajcarii, analiza stosunku Romów do asymilacji i integracji.

 Jednota 7-8/2011W JEDNOCIE nr 7-8/2011 m.in.: refleksje o medytacji chrześcijańskiej, artykuł o ramadanie, analiza sytuacji Romów w Hiszpanii, rozmowa o Czesławie Miłoszu, historia pomorskiej wsi Kluki, relacja z dyskusji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP na temat stosunku Kościoła do homoseksualizmu, rozważania na temat podobnej debaty w Kościele Prezbiteriańskim w USA.

Jednota 9-10/2011W JEDNOCIE nr 9-10/2011 m.in.: artykuł o ewangelikach różnych konfesji w Mokrym Dworze, przegląd etyki seksualnej w Biblii, analiza 30 lat dialogu luterańsko-prawosławnego, historia prowadzonej przez Romów Akademii Niedźwiedziej w Smorgoniu.

Jednota 11-12/2011W JEDNOCIE nr 11-12/2011 m.in.: rozmowa z Zenonem Dudkiem o symbolice świąt Bożego Narodzenia, reportaż o parafii reformowanej w Zelowie, rozmowa z Paolo Riccą o Kościele Waldensów, relacjach ekumenicznych z Kościołem rzymskokatolickim i papieżu Benedykcie XVI, artykuł o muzyce romskiej.