Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Przetwarzanie danych osobowych w zasobach redakcji JEDNOTY następuje na zasadach określonych w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2018 r.

Tekst regulaminu

 

Kontakt do administratora danych osobowych w zasobach redakcji JEDNOTY: ado(at)jednota.pl

Organ nadzoru:
Piotr Topolski, Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
al. Solidarności 76A, 00-145 Warszawa
e-mail: kodo(at)reformowani.pl