Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2004

Dorota Niewieczerzał: Wielkie porządki (Co Wy na to?)    2
ks. Lech Tranda: Źródło radości każdego człowieka (kazanie)    3
Modlitwa   3
Krzysztof Wilczewski: Można zmienić świat    4
Takie działanie należy do obowiązków chrześcijan – rozmowa z ks. Lechem Trandą    6
Przed jubileuszem 500-lecia urodzin Mikołaja Reja – rozmowa z Aleksandrą Sękowską    7
Krzysztof Urban: X Forum Inteligencji Ewangelickiej    8
prof. Jarosław Świderski: Ewangelik polski – wyzwania wobec przyszłości    8
dr Dorota Niewieczerzał: Życie w informacyjnym szumie    11

SPIS TREŚCI
Dorota Niewieczerzał: Spoiwo (Co Wy na to?)  2
ks. Jan Jorgensen: Niebiański chleb (kazanie) 3
Modlitwa   4
Witryna „Jednoty” najlepszą witryna ekumeniczną 2003!   4
Ratuje nas modlitwa – Ojcze, uwielbij imię Twoje – rozmowa z prof. Anna Świderkówną   5
Rafal Marcin Leszczyński: Źródła teologii Ojców Kościoła (część 1)     9
Rozmowa z radosnym człowiekiem – Jerzym Sławikiem 13