Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1994

Ubodzy bogacze i bogaci ubodzy (Co Wy na to?) – 2
Ks. K. Barth: Co wystarcza? (kazanie) – 3
Panie Jezu Chryste... (modlitwa) – 4
M. F. Naftali: Boże Narodzenie pełne nadziei. Wspomnienie sprzed pięćdziesięciu lat – 5
J. Świderski: Ogólnopolskie spotkanie ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu – 6
K. Lindenberg: Łączenie tego, co rozdarte. Światowy Zjazd Ewangelików Polaków – 9
Jeśli taka jest wola Boża – przetrwamy. Rozmowa z ks. Alfredem Bietą, luterańskim pastorem, duszpasterzem Polonii ewangelicko-reformowanej w Anglii – 11

Jeszcze raz o tym samym (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Kleszczyński: Źródło życia i Światłość światłości (kazanie) – 3
  Panie Boże, Źródło i Dawco życia (modlitwa) – 4
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA
Ks. bp Z. Tranda: Ku czemu zmierzać? – 5
J. Kubacki: Jaki Kościół? Wizja naszej społeczności w XXI wieku – 7
M. Cassidy: Świadectwo wobec przemocy. Zadania Kościoła w RPA – 9
C. K. L Molebatsi: Kościół w służbie pojednania – 11

O wspólną konfesję polskich ewangelików. Głos wołającego na puszczy? (Co Wy na to?) – 2 
Ks. bp Z. Tranda:Jednak nadzieja (kazanie) – 3
Prośba o utwierdzenie w nadziei (modlitwa) – 4
J. Kubacki: Karność w wolności – 5
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA
D. Niewieczerzał: Uwagi na temat wizji Kościoła w XXI wieku – 9
W. Mlicka: Kościół mój widzę ogromny... – 11
W służbie jedności –12

Bronić państwa przed nim samym... (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Hause: Dzieci światłości (kazanie) – 3
KOŚCIÓŁ XXI WIEKU. NASZA WIZJA. J. Świderski: Roztropne przewidywanie, skuteczne działanie – 5
Ks. B. Tranda: Jeżeli Pan zechce... Przyczynek do wizji Kościoła XXI wieku – 7
T. J. Zieliński: Filozofia konkordatu – 9
Bóg jest Odkupicielem (Jaki jest Bóg?) – 10
K. Lindenberg: Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. OPOWIEŚĆ O EMILII KOMICZOWEJ (Polskie losy) – 12

Druga strona medalu (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Gross: Matka Pana mego (kazanie) – 3
WIELBIMY CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ (modlitwa) – 4
S. Farris: Ewangelicko-reformowana tożsamość i formy nabożeństwa – 5
Potrzebna narada – 7
Być miastem na górze. Rozmowa z Tadeuszem J. Zielińskim, prawnikiem, wydawcą, posłem na Sejm RP – 8
Debata nad konkordatem – 11

Równi i równiejsi (Co Wy na to?) – 2
J. Kubacki: O Kościele słuchającym (kazanie) – 3
U progu Nowego Roku (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Haga – Warszawa. Partnerstwo miast. Współodpowiedzialność Kościołów6
Ks. A. Skowronek: Fundament – przestroga – pomoc. Na marginesie moralnej encykliki Jana Pawła II ,,Veritatis splendor" – 8