Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wszystkie książki z serii „Biblioteka JEDNOTY” można zamawiać mailowo lub telefonicznie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (+48) 22 831 45 22

 

___________________

 

Ulryk Zwingli, "O wolnosci wyboru pokarmow"O WOLNOŚCI WYBORU POKARMÓW

 

Autor: Ulryk Zwingli
Wersja elektroniczna w PDF, s. 69
Rok wydania: 2020
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-6-2

Cena: 20 zł

 

W serii „Biblioteka JEDNOTY” oddajemy do rąk Czytelników pismo Ulryka Zwingliego „O wolności wyboru pokarmów”. Jego fragmenty były publikowane na łamach JEDNOTY, natomiast w całości w języku polskim ukazuje się ono po raz pierwszy.

„Dlaczego afera z kiełbaskami i reakcja Zwingliego na nią może rościć sobie prawo do bycia symbolicznym początkiem Reformacji w Zurychu? Głównie dlatego, że to właśnie ten akt nieposłuszeństwa przepisom postnym i wynikła wokół niego polemika sprawiła, że bieg zdarzeń w Zurychu przyśpieszył. To działania Zwingliego w obronie Froschauera i jego przyjaciół skłoniły do działania radę miejską, co w końcu przyniosło pierwszą dysputę zuryską. (…)

Polski czytelnik otrzymuje więc na kolejnych stronach pismo dokumentujące symboliczny moment w historii zuryskiej, a szerzej szwajcarskiej Reformacji. Pozwala ono nie tylko przyjrzeć się problemowi, który stał się zapalnikiem dla zmian reformacyjnych w mieście i kantonie Zurychu, ale także daje możliwość posmakowania sposobu dyskutowania o reformie Kościoła i uprawiania teologii jaki prezentował teolog i humanista, przyszły lider Kościoła zuryskiego u progu zmian, jakie w mieście zaczęły się symbolicznie od nieposłuszeństwa wobec nakazów postnych” – pisze w słowie wstępnym do polskiego wydania Jerzy Sojka.

 

 

Ewangelicy w NiepodleglejEWANGELICY W NIEPODLEGŁEJ

 

Praca zbiorowa (red. Ewa Jóźwiak, Michał Karski)
Oprawa miękka, s. 200
Rok wydania: 2018
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-5-5

Cena: 25 zł

 

Książka została wydana z okazji setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w kontekście ewangelicyzmu: reorganizację ówczesnego życia kościelnego, kształtowanie się sytuacji prawnej Kościołów, rozwój ruchu ekumenicznego, myśli teologicznej i diakonii. Nie brakuje też refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności.

Praca stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Do tych analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych. Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

czytaj więcej

 

 

Jan Kalwin. Studia nad mysla ReformatoraJAN KALWIN. STUDIA NAD MYŚLĄ REFORMATORA

 

Autor: Rafał Marcin Leszczyński
Oprawa miękka, s. 227
Rok wydania: 2017
Wydawca: Pismo religijno-społeczne JEDNOTA
ISBN: 978-83-929269-3-1

[obecnie nakład wyczerpany]

 

Książka „Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora”, autorstwa Rafała Marcina Leszczyńskiego juniora (ur. 1972), doktora habilitowanego teologii historycznej i profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, skupia się na czterech zagadnieniach: związkach Kalwina z Polską w kontekście prac nad Biblią brzeską, jego dogłębnej znajomości filozofii Cycerona, etyce i doktrynie społeczno-politycznej reformatora oraz jego nauce o sakramentach. Publikacja zawiera także XIX rozdział IV księgi „Nauki religii chrześcijańskiej” Kalwina w przekładzie Rafała Leszczyńskiego seniora (ur. 1933). W rozdziale tym reformator polemizuje z rzymskokatolicką sakramentologią ogólną.

 

 

Sladami braci czeskich i morawskich w PolsceŚLADAMI BRACI CZESKICH I MORAWSKICH PO POLSCE
Po stopách českých a moravských bratří v Polsku
Auf den Spuren der Böhmischen und Mährischen Brüder in Polen

 

Autorka: Joanna Szczepankiewicz-Battek
Przekład na język czeski: Maria Chmiel
Przekład na język niemiecki: Marta Brudny
Oprawa miękka, s. 151
Rok wydania: 2015
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-2-4

[obecnie nakład wyczerpany]

 

Bracia czescy i morawscy to ugrupowania religijne, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie kultury i krajobrazu trzech regionów Polski – Śląska, Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej. Niestety, burzliwa przeszłość historyczna spowodowała, że większość tych śladów w przestrzeni została zatarta. Tym bardziej warto odkryć na nowo i zachować to, co jeszcze zostało. Przewodnik Joanny Szczepankiewicz-Battek przybliża zarówno historię braci czeskich i morawskich, jak i prowadzi przez związane z nimi miejsca i zabytki kultury materialnej w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w Ziemi Łódzkiej.

Wydawnictwo jest bogato ilustrowane fotografiami przybliżającymi opisywane miejsca, a także mapą ukazującą rozkład geograficzny dawnych placówek braci czeskich i morawskich oraz obecnych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Książka zawiera tekst w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.

 

 

Porownanie wyznan

PORÓWNANIE WYZNAŃ

 

Autorzy: Andrzej Zuberbier, Jerzy Tofiluk, Jan Gross, Manfred Uglorz, Jerzy Stahl, Bogdan Tranda, Karol Karski
Oprawa miękka, s. 190
Rok wydania: 2014
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Wydanie trzecie
ISBN: 978-83-929269-1-7

Cena: 25 zł

 

„Porównanie wyznań” prezentuje w czytelnej formie doktrynę czterech Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Autorami są uczeni i duchowni – należący do każdego z Kościołów. Jest to książka ważna dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o współczesnym chrześcijaństwie i lepiej zrozumieć własne chrześcijaństwo.

W trzecim wydaniu rozdział poświęcony dialogowi międzywyznaniowemu został uzupełniony przez Karola Karskiego, który poszerzył i zaktualizował opracowanie przygotowane dla drugiego wydania. Pozostałe rozdziały powtórzono za wydaniem drugim. Zachowano założenia redakcyjne przyjęte w wydaniu pierwszym.

 

 

Czlowiek z Noyon

CZŁOWIEK Z NOYON. O JANIE KALWINIE NA ŁAMACH „JEDNOTY”

 

Praca zbiorowa (red. Ewa Jóźwiak, Krzysztof Urban)
Oprawa miękka, s. 192
Rok wydania: 2009
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-8-6

Cena: 18 zł

 

Książka poświęcona jest Janowi Kalwinowi – szesnastowiecznemu reformatorowi Kościoła, jednemu z twórców nurtu ewangelicko-reformowanego. Jest to zbiór publikowanych w JEDNOCIE artykułów, które prezentują skomplikowaną osobowość reformatora, pokazują jego zalety i wady, klasę umysłu teologicznego, ale też i pewną oschłość myśli. Książka pozwala lepiej zrozumieć jednego z największych i najbardziej kontrowersyjnych teologów chrześcijaństwa.

W zbiorze znalazły się m.in. teksty o humanizmie społecznym, pneumatologii czy etyce Kalwina, jego koncepcjach dotyczących łaski, jedności Kościoła, urzędów kościelnych, muzyki czy predestynacji. Można też przeczytać o kontaktach reformatora z Polską, jego stosunku do Żydów i papiestwa, czy też o zawstydzającej sprawie Michała Serveta.

 

 

Jan Kalwin i wspolczesne myslenie o BoguJAN KALWIN I WSPÓŁCZESNE MYŚLENIE O BOGU

 

Autor: Jérôme Cottin
Przekład: Wojciech Gilewski
Oprawa miękka, s. 64
Rok wydania: 2009
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-0-0

Cena: 10 zł

 

Krótkie omówienie działalności i myśli Jana Kalwina – szesnastowiecznego reformatora Kościoła, jednego z twórców nurtu ewangelicko-reformowanego. Książka prezentuje zarówno ważne momenty życia Kalwina, jego metody działania, jak i koncepcje teologiczne. Z jednej strony omówione zostało dzieło życia reformatora – „Institutio Christianae religionis”, z drugiej zaś różne aspekty jego zachowań i postaw.

Wydanie jest bogato ilustrowane reprodukcjami i fotografiami przedstawiającymi miejsca związane z Kalwinem.

Autor publikacji, prof. Jérôme Cottin, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Genewie, Instytutu Protestanckiego w Paryżu oraz Wydziału Teologii Protestanckiej Uniwersytetu Marca Blocha w Strasburgu.

 

 

Kalwin przyjacielem Boga

KALWIN PRZYJACIELEM BOGA

 

Autor: Jérôme Cottin
Ilustracje: Corinne Vonaesch
Przekład: Wojciech Gilewski
Oprawa miękka, s. 47
Rok wydania: 2009
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ISBN: 978-83-929269-4-8

Cena: 5 zł

 

Przeznaczona dla dzieci publikacja opowiada o działalności i myśli Jana Kalwina – szesnastowiecznego reformatora Kościoła, jednego z twórców nurtu ewangelicko-reformowanego. Napisana w formie dialogu córki z ojcem książeczka prezentuje różne aspekty życia i twórczości francuskiego reformatora. Wydanie jest bogato ilustrowane rysunkami odnoszącymi się do treści książki.

Autor publikacji, prof. Jérôme Cottin, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Genewie, Instytutu Protestanckiego w Paryżu oraz Wydziału Teologii Protestanckiej Uniwersytetu Marca Blocha w Strasburgu.

 

 

Katechizm Heidelberski

KATECHIZM HEIDELBERSKI

 

Przekład: Gabriela Pianko
Opracowanie literackie i redakcyjne: Barbara Stahl
Oprawa miękka, s. 80
Rok wydania: 1988
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce

Cena: 5 zł

 

Wydany w 1563 r. Katechizm Heidelberski jest najbardziej rozpowszechnioną księgą wyznaniową ewangelicyzmu reformowanego. Został napisany na zamówienie elektora Palatynatu Fryderyka III przez dwóch teologów uniwersytetu w Heidelbergu – Zachariasza Ursyna (1534–1583) i Kacpra Olewiana (1536–1587). Szybko stał się popularny w lokalnych Kościołach reformowanych i został przetłumaczony na wiele języków. Pierwsze polskie wydanie w przekładzie Andrzeja Prażmowskiego ukazało się już w 1564 r.

Katechizm Heidelberski składa się ze 129 pytań i odpowiedzi będących albo cytatami biblijnymi, albo komentarzami popartymi takimi cytatami. Całość podzielono na „Wstęp” oraz trzy części: „Niedola człowieka”, „Zbawienie człowieka” i „Wdzięczność człowieka”.

W prezentowanym tu wydaniu tekst Katechizmu Heidelberskiego przełożyła Gabriela Pianko, natomiast opracowania literackiego i redakcyjnego dokonała Barbara Stahl. Wprowadzenie wydawnicze napisał ks. Jerzy Stahl.