Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2015

Jednota 1/2015W JEDNOCIE nr 1/2015 m.in.: apel polskich Kościołów o poszanowanie niedzieli, relacje z wydarzeń ekumenicznych, wspomnienie ks. Ludwika Zaunara, myśl Karla Bartha w obliczu I wojny światowej, Jan Hus – jego dzieło, historia i rola w formowaniu się idei wolnościowych.

Jednota nr 2/2015W JEDNOCIE nr 2/2015 m.in.: historia osadnictwa braci czeskich na ziemiach polskich, rozważania nad istotą Kościoła, omówienie publicystyki Pawła Hulki-Laskowskiego, porównanie eklezjologii Husa i Lutra, wspomnienie Witolda Bendera, a także relacje z obrad synodu, obchodów roku Jana Husa, dyskusji polskich luteran o ordynacji kobiet oraz wizyty papieża u waldensów.

Jednota 3/2015W JEDNOCIE nr 3/2015 m.in.: analiza socjologiczna religijności społeczeństw europejskich, historia reformacji w Gdańsku, recenzja książki o Czechach i ewangelikach z podzelowskiego Faustynowa, rozmowa o akcji porządkowania cmentarzy żydowskich, a także przegląd wydarzeń kościelnych i ekumenicznych w minionych miesiącach.

Jednota 4/2015W JEDNOCIE nr 4/2015 m.in.: reakcje Kościołów i chrześcijan na kryzys uchodźczy, sylwetka Lili Jełowickiej, jubileusz 90. urodzin ks. Zdzisława Trandy, wspomnienie Tadeusza Semadeniego.