Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1991

 Wstęp - 2
Ks. Bogdan Tranda - Incydent w Nazarecie - 3
Trudny dar - MODLITWA - 4
Halina Płoszek - Ewangelicy augsburscy – luteranie - 5
Ks. Andrzej M. Komarus - Metodyści  - 7
Ks. Jerzy Stahl - Ewangelicy reformowani - 10

Konflikt - CO WY NA TO? - 2
Ks. bp Zdzisław Tranda - Połów - 3
Panie nasz i Nauczycielu - MODLITWA - 4
Krystyna Lindenberg - Gorący, nie letni... - 5
Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w sprawie ustawy o ochronie życia poczętego - 9
 MARZY Ml SIĘ KOŚCIÓŁ OTWARTY - WYWIAD Z KS. JANEM SZARKIEM biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  RP - 10

Pacyfiści - CO WY NA TO? - 2
Ks. Bogdan Tranda - Wymiar duchowy Paschy - 3
Ks. Janusz Pasierb - Mówi Judasz - MODLITWA - 4
Ewa Jóźwiak - BOGOBÓJCY? - 5
Amen – co to znaczy?  - 7
Krystyna Lindenberg -  Bielskie dylematy - 9

Miłosierdzie bez naiwności - CO WY NA TO? - 2
Ks. Gustaw A. Kriener -  PRZEPAŚĆ - 3
Panie, nie proszę Cię  - MODLITWA - 4
Krystyna Lindenberg -  Zelowa dzień dzisiejszy - 5
Ks. Alfred  Tschirschnitz -  CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA I SKROMNOŚCI - 7
Lech Tranda - Kucowska pobożność - 8
Ks. Piet van Veldhuizen -  Historia świata a historia zbawienia - 10