Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1990

Niefortunne żądania - CO WY NA TO? - 2
Ks. Jan Hause -  Życie w Duchu Chrystusowym - 3
Modlitwa - Wyzwolenie - 4 
Włodzimierz Zuzga -  Teologia polityczna - 5
Ks. Hans-Joachim Kraus -  Aktualność teologii Kalwina (cz. 1) - 7 
Obrońca, senator RP - Rozmowa z mecenasem Edwardem Wende - 10

Wyjść poza opłotki - CO WY NA TO? - 2
Ks. bp Zdzisław Tranda - Odrodzeni ku nadziei, ku dziedzictwu - 3
Modlitwa - Dziedzictwo w niebie i na ziemi - 4
Czy Polska Rada Ekumeniczna jest potrzebna? - DYSKUSJA REDAKCYJNA  - 5
  Podsekretarz stanu- ROZMOWA Z DR. TADEUSZEM DIEMEM, NAUKOWCEM, DZIAŁACZEM „SOLIDARNOŚCI” - 12

CO WY NA TO? - Gdybyś w mateczniku siedział... - 2
Ks. Roman Lipiński - „Masz imię, że żyjesz...” - 3
Znasz uczynki  moje... - Znasz uczynki moje...  - modlitwa - 4
Ewa Jóźwiak -  Ordynacja w Łodzi - 5
Ks. Bogdan Tranda -  Obawy - 6
Krystyna Lindenberg - Australijczyk - 9