Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2001

Nic już nie będzie takie samo (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp L. Tökes: Wyzwolenie do czynienia dobra (kazanie) – 3
A. de Saint-Exupéry: Ucz mnie, Panie (modlitwa) – 4
K. Dorosz: O radości – 4
A. Aduszkiewicz: Czy religia ma przyszłość? Refleksje w rocznicę śmierci ks. Józefa Tichnera – 6
Podpisanie „Karty ekumenicznej”Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju współpracy Kościołów w Europie – 8

okladka 2 20101Porządek natury (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Trudne napomnienia (kazanie) – 3
Drogowskaz naszego życia (modlitwa) – 4
Żyć nadzieją Bożych obietnic. Rozmowa z Iet Bleeker, holenderską misjonarką w Izraelu – 5
K. Skuza: Libanu portret powojenny – 8
Post scriptum10
K. Lindenberg: Polskie chrześcijanki dla Europy11
D. Niewieczerzał: Nasze myślenie o Unii Europejskiej13
M. Werner: „Śpieszmy się kochać ludzi”. Z życia Diakonii – 14