Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

JEDNOTA, choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Wiele uwagi poświęca problematyce ekumenicznej – zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

JEDNOTA prezentuje stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych.

W JEDNOCIE znaleźć można różnorodność form: artykuły, wywiady, reportaże i wiadomości z życia mniejszości wyznaniowych, kazania, modlitwy, felietony i recenzje.

JEDNOTA jako pismo ekumeniczne adresowane jest także do osób spoza wspólnoty. Chcemy, aby Jednota stawała się pismem coraz bardziej atrakcyjnym i dostępnym dla większej ilości osób.

JEDNOTA jest pismem środowiska niewielkiej polskiej mniejszości ewangelicko-reformowanej, od początku swego istnienia konsekwentnie działającym na rzecz kształtowania postaw dialogu, równouprawnienia i otwartości.

JEDNOTA jest czasopismem niskonakładowym o specjalnych walorach dla kultury polskiej.

 

Wyróżnienia:

  • W 1993 r. JEDNOTA została uznana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki za czasopismo niskonakładowe o specjalnych walorach dla kultury polskiej.
  • W 1999 r. JEDNOTA otrzymała medal „Zasłużony dla krzewienia idei tolerancji”, przyznany przez Fundację „Tolerancja”.
  • Witryna internetowa JEDNOTY została wyróżniona przez serwis luteranie.pl jako najlepsza witryna ekumeniczna w 2003 r.

 

Redakcja i wydawca JEDNOTY

  • Redaguje Kolegium w składzie: Ewa Jóźwiak (redaktor naczelna)
  • Adres Redakcji i Administracji: al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa, tel. 22 831 45 22, fax 22 831 08 27, e-mail: jednota(at)jednota.pl
  • Konto bankowe: JEDNOTA, PKO BP VIII OM Warszawa, nr 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302
  • Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

Pismo utrzymuje się z prenumeraty redakcyjnej, dobrowolnych ofiar czytelników, dotacji Konsystorza jako Wydawcy oraz dzięki mecenatowi sponsorów.

 

Jak kupić, zaprenumerować lub wesprzeć JEDNOTĘ