Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1995

Refleksja o świętowaniu (Co Wy na to?) – 2
D. Niewieczerzał: Betlejem Judzkie 2000 lat temu (kazanie) – 3
Orhnutjon, czyli błogosławieństwo. Psalm ormiański (modlitwa) – 4
M. Wittels: Przychodnie na naszej ziemi – 5
Człowiek, dla którego Jezus wstał z tronu (Ludzie Biblii) – 8
Ks. B. Tranda: Spełniała zwykłe obowiązki. Wspomnienie o prof. Zofii Lejmbach (1901-1995) (Polskie losy) – 10
Przyszłość świata należy do kobiet. Rozmowa z Aliną Kozińską-Bałdygą, delegatką Polskiej YWCA na konferencję ONZ w Pekinie – 14

Więcej problemów niż zgorszenia (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Izdebski: Święto żniw – czas obrachunku (kazanie) – 3
Chleb Życia (modlitwa) – 4
J. Rudniański: Wymiar mądrości – 5
U. Augustyniak: Przyjacielska rozmowa. Colloquium Charitativum 1645 roku w Toruniu – 8
Paweł, czyli nowe początki (Ludzie Biblii) – 12
J. Kubacki: Wierzyć na swój własny sposób (Być mniejszością w Holandii) – 14

Protestujemy! (Co Wy na to?) – 2
P. Kuciński: Dwie Świątynie, dwie rzeczywistości (kazanie) – 3
Błogosławionyś Ty, Panie... (modlitwa) – 4
G. Begrich: Zwiastować Jego Głos. Martin Buber po 30 latach – 5
U. Augustyniak: W drodze do porozumienia. „Unia” w Koźminku – 8
W solidarności z Rogerem Williamsem (Listy) – 11
K. Lindenberg: Szwajcar w Polsce. Peter Stratenwerth, rolnik z Grzybowa. – 12
Dalsze opinie niekatolickie o najnowszej encyklice Jana Pawła II Ut unum sint – 15

Odporność (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: W cieniu Syna (kazanie) – 3
Wielbi dusza moja Pana (modlitwa) – 4
T.J. Zieliński: Roger Williams – szermierz wolności duszy – 5
S.C. Napiórkowski, OMI Conv.: Ut unum sint – 8
Opinie niekatolickie o najnowszej encyklice Jana Pawła II Ut unum sint – 11
M. Kwiecień: Potrzeba nagłośnienia – 12

Jan Sarkander i Jan Hus. Święty i heretyk? (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Musicie się na nowo narodzić! (kazanie) – 3
Nadzieja i szansa ocalenia (modlitwa) – 4
Ks. A. Rauhaus: Nabożeństwo reformowane i jego reforma – 5
Ewangelicki „okrągły stół” W 425 rocznicę Ugody sandomierskiej i 25 rocznicę jej odnowienia – 8
W. Kriegseisen: Jan Sarkander ofiara swoich czasów? – 11
K. Domagalski: Elie Bertrand. Pastor w służbie cywilnej (Szwajcarzy w Polsce) – 15

Temat zaiste trudny (Co Wy na to?) – 2
Ks. Ch. Kuhnke: Cóżeś to sam sobie uczynił, Kainie? (kazanie) – 3
Za trudne drogi, którymi nas prowadzisz... (modlitwa) – 4
Ks. H. O. Old: Pobożność uwolniona z klasztornych murów. Jak tradycja reformowana zrewolucjonizowała podejście do życia duchowego – 5
J. Kubacki: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”. Słowo Boże głoszone w Kościele – 8
Ks. M. Danyś: Ewangeliczna służba bliźniemu. Zarys historii i współczesność diakonii ewangelickiej w Europie Środkowo-Wschodniej – 11
K. Domagalski: Johann Bernoulli. Uczony i podróżnik (Szwajcarzy w Polsce) – 14

Mierz siłę na zamiary czy zamiar podług sił? (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Wobec pustego grobu (kazanie) – 3
J. Kubacki: „...zstąpił do piekieł...” Medytacja wielkosobotnia – 5
Bóg w majestacie (Jaki jest Bóg?) – 6
M. Kwiecień: Biedni chrześcijanie wobec Oświęcimia. Na marginesie 50. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Oświęcimiu-Brzezince – 8
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW - ZA I PRZECIW
Od redakcji – 12

Zgoda domniemana – czy tego nam dziś potrzeba? (Co Wy na to?) – 2
Ks. L. Tranda: Czas pasji – czas refleksji, czas pokusy? (kazanie) – 3
Boże Wszechmocny i Miłosierny (modlitwa) – 4
J. Rudniański: Wina i wola – 5
J. Kubacki: „Badacie Pisma, a one składają świadectwo o mnie”. Jezus Chrystus – Słowo wcielone – 8
Ks. K. Rudnicki: O małżeństwie i rozwodach (Artykuł dyskusyjny) – 10

Wrzód do przecięcia (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Pan jest blisko (kazanie) – 3
Panie Jezu Chryste (modlitwa) – 4
J. Kubacki: „Synu człowieczy, nakarm swoje ciało tym zwojem”. O Słowie Bożym – spisanym – 5
K. Lindenberg: W ruchu – 7
O duchowym „ładowaniu się” (Listy) – 9
K. Domagalski: Pierre Maurice Glayre. Dyplomata na dworze Stanisława Augusta (Szwajcarzy w Polsce) – 10
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW - ZA I PRZECIW
E. Chojecka: O jedność w wielości – 12

Opis obyczajów (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Skowronek: Krzew winny i latorośle (kazanie) – 3
Modlitwa o jedność – 4
Ks. R. A. Adams: Korzenie duchowości reformowanej – 5
M. Kwiecień: Reformacja i protestanci w podręcznikach historii (szkoła podstawowa), cz. II – 8
K. Lindenberg: Trudne pytania niełatwe odpowiedzi – 10
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW – ZA I PRZECIW