Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1997

Czego uczyć dzieci? (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Chrystus - Książę Pokoju (kazanie) – 3
M. Bodal: O nabożnej kotce – 5
Nadzieja wspierana uporem. Rozmowa z dr Iriną Gruszewają, przewodniczącą białoruskiej Fundacji „Dzieciom Czernobyla” – 6
S. D. Ciergue: Modlitwa i gościna. Protestanckie żeńskie zgromadze nie zakonne w Pomeyrol – 9
D. Niewieczerzał: Post tenebras Lux – 12
A. Sękowska: Honorowy obywatel Bełchatowa – 14

Czy zła jest na świecie więcej niż dawniej? (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: W obliczu spraw ostatecznych (kazanie) – 3
I. Scholl: Od dwustu pięciu lat – 5
A. Sękowska: „Pracować dla chwały Boga i dobra bliźnich.” Pastorowa Stanisława Mazierska i „jej” Polski Kościół Ewangelicko-Reformowany w Wielkiej Brytanii – 8
Skruszone sumienie. Deklaracja z Drancy – 12
J. Poujol: Francuscy chrześcijanie a ustawy antyżydowskie. Katolicy i protestanci pod rządami Vichy – 13

Złudzenia wolności (Co Wy na to?) – 2
Kazanie Jana Kalwina na sobotę 21 sierpnia 1556 r. – 3
D. Niewieczerzał: Nie należymy do siebie. 23. Zgromadzenie Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych w Debreczynie – 7
Deklaracja debreczyńska – 9
J. Świderski: Spotkania ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu. IV Forum Inteligencji Ewangelickiej na tle poprzednich – 10
M. Kwiecień: Dwa opale z Bożej kolekcji: Matka Teresa i Amy Carmichael – 12

Gra pozorów (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Kwiecień. Dobrze słyszy się tylko sercem (kazanie) – 3
Bóg czeka na odpowiedź (modlitwa) – 5
J. Kubacki: Umrzeć jako sprawiedliwy. W 36. rocznicę śmierci Daga Hammarskjölda – 5
Czy karać śmiercią? (Listy) – 9
K. Karski: Ksiądz Bogdan Tranda. W pierwszą rocznicę śmierci – 10
B. Enholc-Narzyńska: Człowiek Biblii – 11
T. J. Zieliński: Doktryna Mar­cina Lutra o powszechnym kapłaństwie chrześcijan (cz. II) – 13

W co wierzą Polacy? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Hintz: Test (nie tylko) na lato (kazanie) – 3
O wspomożenie ku pokorze (modlitwa) – 4
L Vischer: Posłannictwo spełnia się w jedności – 5
Nie wolno nam spać spokojnie. Rozmowa z ks. Milanem Opočenskim, sekretarzem generalnym Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych – 9
N. Syrzycka-Mlicka: Ekumenicznej stewardesy wrażenia z Grazu – 11
Orędzie z Grazu (Fragmenty) – 13
T. J. Zieliński: Doktryna Marcina Lutra o powszechnym kapłaństwie chrześcijan (cz. I) – 14

Czy karać śmiercią? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Opočenský: Zerwijmy więzy niesprawiedliwości (kazanie) – 3
Wiara, Nadzieja i Miłość (modlitwa) – 5
D. Niewieczerzał: Synod nie wykorzystanych szans. Zelów, 24-25 maja 1997 r. – 5
M. Kwiecień: Nadzieja nie umiera. Jerozolima jako miasto święte Żydów, chrześcijan i muzułmanów – 7
K. Karski: Jerozolima jako miejsce dialogu i ekumenizmu? – 10
3000 lat Jerozolimy (kalendarium) – 14

Niespodzianka! (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Głosić wielkie dzieła Boże (kazanie) – 3
Psalm o Bożej trosce (modlitwa) – 4
K. Lindenberg: Pomocna dłoń – 5
Nasz cytat – 8
Prawa człowieka a osoby z upośledzeniem umysłowym. Deklaracja warszawska – 9
M. Kwiecień: Podium dla wszystkich. Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo „Olimpiady Specjalne – Polska” – 10

Istotna różnica (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Skowronek: Nasze ułomne kaznodziejstwo (kazanie) – 3
Słowo może być... (modlitwa) – 4
Ks. M. Czajkowski: Zachwyćmy się Ewangelią – 5
Dni biblijne: świąteczne i powszednie. Rozmowa z Barbarą Enholc-Narzyńską, dyrektorem Towarzystwa Biblijnego w Polsce – 7
Lidia - kobieta o sercu otwartym dla Boga i dla ludzi (Ludzie Biblii) – 10
Janowa relacja o wskrzeszeniu Łazarza w przekładzie czterech ekumenistów – 12

Dla czego żyjemy? Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Kwiecień: Bóg odpowiada zupełnie inaczej (kazanie) – 3
Boże zdumienia naszego, posil nas! (modlitwa) – 4
PAMIĘCI KS. JERZEGO STAHLA
Testament pozostawiony dla nas – 5
D. Niewieczerzał: Źródło ciepła – 8
M. Kwiecień: Skarb w naczyniach glinianych. Pięćdziesięciolecie odkryć w Oumran – 11

Sposób na życie? (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Hintz: Między światem a Chrystusem (kazanie) – 3
  O wytrwanie i dar świadectwa(modlitwa) – 4
W 500. ROCZNICĘ URODZIN FILIPA MELANCHTONA
Ks. A. Skowronek: Drugi po Lutrze – 5
K. Karski: Człowiek, który ukształtował oblicze luteranizmu – 8

Ks. bp Z. Tranda: „Aby wszyscy byli jedno...” (kazanie) – 3
Marcina Lutra modlitwa o jedność – 4
WSPOMINAMY KS. BOGDANA TRANDĘ
Od redakcji – 5
R. Loth: Bogdan – 6
Grono gimnazjalistów z Radomia: Pożegnanie – 7
A. Sękowska: Zjedliśmy wspólnie beczkę soli – 8
I. Koterowa: W Kolegium i parafii – 9
W. Brodziński: Nie cierpiał biurokracji – 10