Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2020

Jednota 4/2020W JEDNOCIE nr 4/2020 m.in.:

 • Ewangelickie głosy w sporze o aborcję
 • Reformowani w dekadzie przemian
 • Kościoły wobec zmian klimatycznych
 • Chrześcijańska lektura Biblii a dialog z judaizmem
 • Tożsamość ewangelicko-reformowana
 • Pomoc społeczna – służba i usługa

Jednota 3/2020W JEDNOCIE nr 3/2020 m.in.:

 • EkoKościół – chrześcijanie różnych wyznań a ekologia
 • Czy księgi wyznaniowe są potrzebne?
 • Tożsamość ewangelicko-reformowana
 • Myśl zmarłego w tym roku ekumenisty o. Wacława Hryniewicza
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina

Jednota 2/2020W JEDNOCIE nr 2/2020 m.in.:

 • Kościół i pandemia
 • Epidemia bioetycznych dylematów
 • Tożsamość ewangelicko-reformowana
 • Ugoda sandomierska i relacje luterańsko-reformowane
 • Jan Paweł II z perspektywy ewangelickiej i ekumenicznej
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina

Jednota 1/2020W JEDNOCIE nr 1/2020 m.in.:

 • Żydzi i chrześcijanie wobec Auschwitz
 • Tożsamość ewangelicko-reformowana
 • 20 lat wspólnej deklaracji o chrzcie
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina
 • Jak pomagać, by nie upokarzać
 • Deklaracja Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w sprawie kryzysu klimatycznego