Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2019

Jednota 1/2019W JEDNOCIE nr 1/2019 m.in.:

  • Ulryk Zwingli o Kościele, sakramentach i państwie
  • Zwingli i anabaptyści
  • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu genewskiego Jana Kalwina
  • Religia między problemem a tajemnicą
  • Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością
  • Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet
  • Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści