Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2019

Jednota 4/2019W JEDNOCIE nr 4/2019 m.in.:

 • Ulryk Zwingli wobec filozofii
 • Zwingli, Izrael i Żydzi
 • Odkrycie teologicznego znaczenia Żydów przez Karla Bartha
 • Chrześcijańskie media w Europie wobec fałszywych wiadomości
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina
 • Filiał Jednoty Warszawskiej w Wilnie
 • Przedświąteczne refleksje o pomaganiu

Jednota 3/2019W JEDNOCIE nr 3/2019 m.in.:

 • Ulryk Zwingli i reformacja w Konfederacji Szwajcarskiej
 • Sylwetka Anny Zwingli
 • Kościół jako Kościół wyznający
 • Karl Barth wobec narodowego socjalizmu
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina
 • Mikołaj Rej i antyczna filozofia wychowania
 • Stanowisko Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie wydarzeń w Białymstoku

Jednota 2/2019W JEDNOCIE nr 2/2019 m.in.:

 • Chrześcijanin w społeczeństwie – od Zwingliego do Bartha i „Wyznania z Belharu”
 • Wyznanie z Belharu
 • Ulryk Zwingli o Wieczerzy Pańskiej
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina
 • Przedwojenny filiał Jednoty Wileńskiej w Warszawie
 • Wspólnota kościelna
 • Ludzie bezdomni

Jednota 1/2019W JEDNOCIE nr 1/2019 m.in.:

 • Ulryk Zwingli o Kościele, sakramentach i państwie
 • Zwingli i anabaptyści
 • Omówienie kolejnego fragmentu Katechizmu genewskiego Jana Kalwina
 • Religia między problemem a tajemnicą
 • Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością
 • Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet
 • Wezwanie Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej do przeciwdziałania nienawiści