Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii