Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2017

Jednota 1/2017W JEDNOCIE nr 1/2017 m.in.: omówienie zasady sola scriptura we współczesnej refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, recenzja ekumenicznego przekładu Starego Testamentu, historie rodzin Szwander i von Humboldt, wspomnienia o Jolancie Dworzaczkowej, Dorocie Niewieczerzał, ks. Jerzym Stahlu i ks. Lechu Trandzie, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Jednota 2/2017W JEDNOCIE nr 2/2017 m.in.: omówienie dokumentu Światowej Federacji Luterańskiej „Kościół w przestrzeni publicznej”, refleksje Alberta Schweitzera i Jürgena Moltmanna na temat relacji człowiek – środowisko, artykuły o pracy socjalnej i problemie samobójstwa, historia reformacji we Włoszech, wspomnienie prawosławnego teologa, duchownego i ekumenisty abp. Jeremiasza.

Jednota 3/2017W JEDNOCIE nr 3/2017 m.in.: przekład „Wyznania z Akry” oraz dwie analizy tego współczesnego reformowanego wyznania wiary, relacja z Rady Generalnej Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych w Lipsku, artykuły na temat streetworkingu i liderów reformacji.

Jednota 4/2017W JEDNOCIE nr 4/2017 m.in.: omówienie najnowszych dokumentów ekumenicznych podpisanych przez reformowanych, artykuł o ruchu hospicyjnym, historia obecności luteran w Rosji, wspomnienie ks. Adama Kuczmy, artykuł o konwersjach w XIX w., jubileusz 500 lat reformacji, relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.