Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1998

W cudzej skórze – w cudzym pięknie (Co Wy na to?) – 2
K. Barth: Dwojaka nowina Adwentu (kazanie) – 3
Panie, Boże nasz kochany! (modlitwa) – 5
J. Schaeffer: Kronika zaangażowania Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka – 6
Świat nie jest lepszy... Rozmowa z Bogusławem Stanisławskim, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce – 10

Trudna wolność (Co Wy na to?) – 2
Ks. S. Koroza: Jak żyć, by podobać się Bogu (kazanie) – 3
D. Bonhoeffer: Czyste serce – 5
A. Aduszkiewicz: Papież, papiestwo, prawda – 5
J. Świderski: Przygotowanie młodych ludzi do godnego życia to nasze „być albo nie być”. V Forum Inteligencji Ewangelickiej  – 8
M. Rose: Czas życia, czas śmierci – 10

Ekumenista realistyczny (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Jabłoński: Wybierz życie (kazanie) – 3
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi... (modlitwa) – 4
A. Sękowska: Na schodach starego kościoła – 5
K. Lindenberg: „Jest czas sadzenia i czas wyrywania...” Wystawa „Kronenbergowie – zbiór pamiątek rodzinnych” – 10
K. Brzechczyn: Teologia polityczna Martina Luthera Kinga. Próba krytycznej rekonstrukcji (cz. II) – 12

Miarka za miarkę (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Kwiecień: Zjedz, idź i mów (kazanie) – 3
  Wszechmogący Boże, Ojcze nasz...(modlitwa) – 4
K. Karski: Geneza Światowej Rady Kościołów – 5
Ks. A. Skowronek: Dlaczego Kościół katolicki nie zabiega o członkostwo w Ekumenicznej Radzie Kościołów? Ważny przedmiot ekumenicznego dialogu u progu roku 2000 – 9
Wyjątki z „Katechizmu ekumenicznego” (Głos sprzed dziesięcioleci) – 12

Wojna krzyżowa (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Wsłuchajmy się w polecenie Mistrza (kazanie) – 3
Stajemy przed Tobą (modlitwa) – 4
K. Lindenberg: Zapuśćcie sieć. Synod 1998  – 5
Ks. L. Tranda: Największe przykazanie – 9
D. Niewieczerzał: „...będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego...” To znaczy jak? – 10
Ks. bp Z. Tranda: Walka o krzyże w Oświęcimiu – bez końca? – 12

Manewry szkolne (Co Wy na to?) – 2
M.  Kwiecień:  „...czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi?” albo co oznacza Pięćdziesiątnica (kazanie) – 3
K. Lindenberg: Ubóstwo w Europie – 5
K. Brzezińska: Zagubionym na drodze – 8
Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Rozmowa z Wandą Falk, pełnomocniczką  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego ds. diakonii – 10

Do czego służy Biblia? (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. M. Komraus: Największe przykazanie (kazanie) – 3
Dziękuję Ci, Ojcze... (modlitwa) – 4
K. Gebert: Słuchaj, Izraelu – 5
Ks. M. Czajkowski: Czy Bóg łaknie ludzkiej krwi? – 6
Ks. J. Warzecha SAC: Podbój Kanaanu. Fakt czy wyobrażenie? – 9
A. Jawor: Ziemia Obiecana. W 50. rocznicę proklamowania państwa Izrael  – 12

Znaki szczególne - brak (Co Wy na to?)  – 2
Ks. bp Z. Tranda: Wielkanoc - święto nadziei (kazanie)  – 3
Ojcze niebieski, z pokorą chylimy głowy przed Tobą... (modlitwa)  – 4
M. Kwiecień: Kielich z Getsemane. Próba biblijnej lektury  – 5
W. Kriegseisen: Edykt nantejski 1598 roku. Geneza i skutki  – 8
Pod skrzydłami Opatrzności. Opowieść Bogdana Żuralskiego (Polskie losy)  – 12

Przepraszać za Marzec? (Co Wy na to?)  – 2
Ks. M. Jabłoński: Abyśmy przejrzeli (kazanie)  – 3
Panie Jezu, nie znajdujemy słów dość serdecznych... (modlitwa)   – 4
Dotrzeć do serc. Rozmowa z Mirosławem Dulębą, dyrektorem Trans World Radio „Impuls” Polska   – 5
F. Pujol: Duchowe Bractwo Czuwających – 7
K. Lindenberg: Krople drążące skałę. Warszawski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 1998   – 9
„...w Domu Bożym Słowo nie jest skrępowane...” Marzec 1968 w „Jednocie” (Głos sprzed dziesięcioleci) – 12

Żartobliwe słowo na „e” (Co Wy na to?) – 2
Halina Płoszek-Berndt: Panuj – i strzeż! (kazanie) – 3
Zacznij od końca, Panie! (modlitwa) – 4
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. JERZEGO STAHLA
Danuta Dunin-Wąsowicz: Takim go pamiętam – 5
Witold Brodziński: Opiekuńczy starszy brat – 6
Monika Kwiecień: Największa parafia Księdza Jerzego – 8
S. Danielle Clergue: Pielgrzymowanie do Jeruzalem – 10