Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2013

Jednota 1/2013W JEDNOCIE nr 1/2013 m.in.: tekst „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”, artykuł o tzw. przywileju Pawłowym w kwestii rozwodu, refleksje na temat projektu dokumentu ekumenicznego w sprawie małżeństw mieszanych wyznaniowo, omówienie badań socjologicznych przeprowadzonych wśród warszawskich ewangelików, wizyta w reformowanym Berlinie, analiza dorobku papieża Benedykta XVI w kontekście ekumenicznym.

Jednota 2/2013W JEDNOCIE nr 2/2013 m.in.: relacja z Synodu w Bełchatowie, refleksje na temat treści i historii powstania Katechizmu Heidelberskiego, wspomnienie o Marcie Werner, rozważania nad zaangażowaniem politycznym w świetle etyki protestanckiej, artykuł o ewangelickiej turystyce religijnej, sylwetki kobiet reformacji, historia nietypowej relacji Charlotte von Kirschbaum i Karla Bartha.

Jednota 3/2013W JEDNOCIE nr 3/2013 m.in.: analiza roli Jana Kalwina w procesie przekładu Biblii brzeskiej, pastorskie rozważania na temat Katechizmu Heidelberskiego, artykuł o kompozytorskim aspekcie działalności Marcina Lutra, historia pewnego nabożeństwa, ciąg dalszy sylwetek kobiet reformacji, refleksje po wystawie „In God We Trust”, wspomnienie o Stanisławie Wernerze i Janie Zaunarze, relacja z Forum Ewangelickiego.

Jednota 4/2013W JEDNOCIE nr 4/2013 m.in.: relacje z obchodów jubileuszu Biblii brzeskiej, rozmowa o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Pusan, wspomnienia o Olgierdzie Przewłockim i Tadeuszu Mazowieckim, analiza teologiczna Katechizmu Heidelberskiego, historia stosunku ewangelicyzmu do nazizmu, artykuł o pojęciu „bogoiskatiel”.