Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

2 Od Redakcji

3 ks. bp Marek Izdebski Czego chcesz od nas, Panie?
Nie możemy zapominać o tym, że Bóg, przychodząc w światłości swojej chwały, nie chce nam zrobić krzywdy. To tylko my mamy fałszywy obraz sytuacji, myśląc, że gdy pokażemy się Mu z naszej nienajlepszej strony, to wzbudzimy Jego niechęć, a co za tym idzie, odrzucenie.

4  Modlitwa Dietricha Bonhoeffera

5 Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski Znak naszych czasów?
Czy umiemy z naszych bliźnich czynić uczniów Jezusa mających w sobie Jego radość? Czy umiemy w tym działaniu być przyjaciółmi? A może trzeba to zostawić działaniu Ducha?

6 Nowa kadencja Biskupa
W Święto Epifanii, 6 stycznia 2013 r., podczas nabożeństwa ks. Marek Izdebski został wprowadzony w służbę biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej na drugą kadencję.

6 Spotkanie KEK-CCEE
Po raz pierwszy w Polsce obradował Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Biskupów Europy – jedno z najważniejszych gremiów ekumenicznych, obejmujące większość Kościołów w Europie.

7 Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia
Tekst apelu ekologicznego, podpisanego w styczniu 2013 r. przez przedstawicieli wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła rzymskokatolickiego.

9 Artur Jakubanis Rozwód po chrześcijańsku
Treść Pisma Świętego, a szczególnie Nowego Testamentu, określa sytuacje wyjątkowe, które pozwalają rozwiązać małżeństwo. Część z nich wynika bezpośrednio ze słów Jezusa (np. Mt 5,32), a niektóre zostały zawarte w nauczaniu apostoła Pawła.

11 Olgierd Benedyktowicz Na marginesie Konwencji
Podpisaniu przez Polskę „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej” towarzyszyła burzliwa dyskusja (…). W toczącym się sporze i polemikach dostrzegam dwa stanowiska.

12 ks. Roman Lipiński Małżeństwa mieszane i wychowanie religijne dzieci
Konieczność potwierdzenia zobowiązania podczas ślubu w Kościele rzymskokatolickim, konieczność składania zapewnień, że dzieci zostaną ochrzczone i wychowane po katolicku, była gwałtem na sumieniu strony niekatolickiej i stwarzaniem już na progu „nowej drogi życia” przeszkód, była prowokowaniem do składania fałszywego przyrzeczenia.

15 Na jubileusz „Zwiastuna”

16 Michał Karski Jaki jesteś, ewangeliku?
Badania socjologiczne przeprowadzone wśród warszawskich ewangelików pokazały, że grupę tę charakteryzuje przede wszystkim liberalizm światopoglądowy, wysoki poziom zaufania do ludzi, pracowitość oraz racjonalność.

18 Etos pracy pozostał z prof. Juliuszem Gardawskim rozmawia Michał Karski
Z ewangelikami tradycyjnie kojarzony jest etos pracy. W moim przekonaniu etos pracy wśród ewangelików istnieje, lecz w postaci rezydualnej. (…) Sądzę jednak, że w przypadku większości ewangelików, jeśli pojawia się hasło „praca”, to jakieś światło odpowiedzialności się zapala.

20 Joanna i Marek Battek Reformowany Berlin
Historia ewangelicyzmu reformowanego w Brandenburgii rozpoczęła się w 1613 r., kiedy elektor Jan Zygmunt Hohenzollern zdecydował się zmienić wyznanie z luteranizmu na kalwinizm, uchodzący w tym czasie za konfesję znacznie bardziej liberalną i otwartą od szybko wytwarzającego własną ortodoksję luteranizmu.

24 Ewa Jóźwiak Staroświecki człowiek w nowoczesnych czasach
Z ewangelickiej perspektywy nie ma powodu, by decyzję papieża o abdykacji postrzegać jako szczególne męstwo czy akt odwagi. Jednak budzi ona szacunek. Benedykt XVI umiał bowiem oddzielić siebie od sprawowanego urzędu i postąpić z pokorą. Przyznanie się przez papieża, że nie może stanąć na wysokości zadania, jest paradoksalnie stanięciem na wysokości zadania.

28 Kalina Wojciechowska Ekumeniczny przekład przyjaciół
Tym, co wyróżnia tekst tego przekładu Nowego Testamentu, jest próba zachowania neutralności konfesyjnej. Tłumacze dochodzili do niej nie poprzez odrzucenie tradycji Kościołów, które reprezentują, lecz poprzez wypracowanie nowej, ponadwyznaniowej jakości.

31 Krzysztof Balawender Pokłosie, czy po prostu kara?
Nie bardzo rozumiem tych wszystkich, którzy film Władysława Pasikowskiego „Pokłosie” określają jako thriller, a komentują i oceniają go niemal jak dokument historyczny. I stąd chyba ta nasza narodowa, na szczęście krótka, wrzawa wokół tej produkcji.

 

Jednota 1/2013

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2013:


Informacje o prenumeracie