Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Parlament Europejski (fot. fot. ChequeredInk / pixabay)Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz zwierzchnicy protestanckich Kościołów partnerskich z Polski, Niemiec, Czech i Włoch wydali oświadczenia, w których zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych od 23 do 26 maja.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Zelow (fot. Michal Karski)Obradujący od 11 do 12 maja w Zelowie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego prezesa Synodu na kadencję 2020–2024. Na tę funkcję został powołany Paweł Wolski-Brodziński, który obejmie urząd na wiosennej sesji w 2020 r. Przyjęto również Pragmatykę Służbową. W drugim dniu obrad gościem Synodu był ks. Dietmar Arends, superintendent Kościoła Krajowego Lippe, który wygłosił referat.

Studia i Dokumenty EkumeniczneJedno z najważniejszych polskich czasopism zajmujących się problematyką ekumeniczną – „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” – uruchomiło swoją nową stronę internetową: www.ekumeniczne.pl. Udostępniono na niej wszystkie numery od początku istnienia periodyku. Można w nich znaleźć wiele istotnych tekstów, w tym najważniejsze dokumenty dialogu ekumenicznego.

Kosciol ewangelicko-reformowany w Zelowie (fot. Michal Karski)– Nie my tworzymy Kościół. Chrystus go tworzy. Pociąga każdego z nas do siebie i zadaje nam siebie nawzajem – mówił abp Grzegorz Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego, które miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Panel "Zydzi i judaizm w tradycji katolickiej, prawoslawnej i protestanckiej", Kosciol seminaryjny pw. Wniebowziecia NMP, Warszawa (fot. Michal Karski)„Dąż do sprawiedliwości” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019. W tym roku we wszystkich parafiach ewangelicko-reformowanych modlono się o jedność chrześcijan, wszyscy duchowni uczestniczyli też w nabożeństwach zorganizowanych w tej intencji w innych kościołach.

Konferencja nt. Wyznania z Belhar, Detmold (fot. Lippische Landeskirche)Bp Marek Izdebski wziął udział w pięciodniowej konferencji zorganizowanej od 24 do 28 stycznia przez Kościół Krajowy Lippe w Niemczech (Lippische Landeskirche) z udziałem reprezentantów jego dziewięciu Kościołów partnerskich. Konferencja odbywała się w Detmold i poświęcona była „Wyznaniu z Belharu” przyjętemu w 1986 r. przez partnerski Kościół z Republiki Południowej Afryki.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2019, Centrum Luteranskie w Warszawie (fot. mk)– Może okazać się, że to chory umysłowo człowiek został mordercą [prezydenta Gdańska – przyp. red.]. Jednak także chore umysły często czerpią inspiracje. Inspiracje, które wypływają z silnej mowy nienawiści i braku tolerancji dla inaczej myślących. Czy zawiniliśmy w tej sytuacji? Czy po mojej stronie, naszej stronie leży wina? Tak, jest wiele przestrzeni, w której zawiniliśmy. Za mało kochamy ludzi i pokazujemy swoim życiem tę miłość. Za mało pokory w nas, ludziach Kościoła – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec. Kościoły zrzeszone w PRE ogłosiły wspólne wezwanie do przeciwdziałania nienawiści.

Zelowskie Dzwonki (fot. mk)Zespół „Zelowskie Dzwonki” Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie wziął udział w konkursie organizowanym przez program „The Voice of Poland”. Dzwonkarki wygrały główną nagrodę – zdjęcie z autografami jurorów oraz udział w nagraniach odcinka finałowego.

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2018 (fot. Michal Karski)W Warszawie zainaugurowano kolejną edycję ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP rozprowadzi ok. 100 świec w parafiach reformowanych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Urna z ziemia z prawdopodobnego miejsca pochowku bp. Juliusza Burschego w Berlinie (fot. Michal Lupienko)100-lecie niepodległości Polski jest okazją, by przyjrzeć się tym, którzy przysłużyli się odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej. Jedną z takich postaci jest ks. bp Juliusz Bursche. 23 i 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, nabożeństwo pamięci bp. Juliusza Burschego oraz złożenie ziemi z miejsca pochówku urny z jego prochami w Berlinie Reinickendorf w jego symbolicznym grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Konferencja popularnonaukowa "Rocznica odzyskania niepodleglosci - dazenia niepodleglosciowe polskich ewangelikow", Zychlin (fot. Miroslaw Jurgielewicz)23 listopada odbyła się konferencja popularnonaukowa w Żychlinie zatytułowana „Rocznica odzyskania niepodległości – dążenia niepodległościowe polskich ewangelików”. Została ona zorganizowana wspólnie przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Żychlinie oraz tamtejszy Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Konferencji towarzyszyła wystawa „Ewangelicy reformowani po odzyskaniu niepodległości”, przygotowana przez Komisję Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa 17 listopada 2018 r. (fot. mk)W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. dyskutowano nad projektem Pragmatyki służbowej Kościoła, przyjęto budżet, wybrano składy synodalnych komisji prawa i problemowej, zatwierdzono program nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych, a także podjęto decyzję o wsparciu potrzebujących dzieci w Beninie.

Centralne dziekczynne nabozenstwo ekumeniczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske niepodleglosci, Warszawa (fot. Michal Karski)Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się centralne dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec, który podkreślił, że Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, przekonania, pochodzenie czy orientację seksualną. Ogłoszone zostało również „Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Nowy gmach Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. Michal Karski)Po ponad sześćdziesięciu latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ma własną siedzibę. Nowy gmach uczelni znajduje się na warszawskich Bielanach, a jego otwarcie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2018/19.

Nagroda Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2018 (fot. Michal Karski)Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wręczyła podczas uroczystej gali 29 września w Warszawie Nagrody Księdza Biskupa Jana Niewieczerzała. Wyróżnieni zostali: Maria Prendergast ze Szwajcarii, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Muri-Gümligen w Szwajcarii oraz pastorowa Wanda Trandowa. Przedstawiamy sylwetki laureatów.

Biblia Ekumeniczna (fot. mk)W rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie odbyły się 26 września ekumeniczne nieszpory. Były one okazją do zapoznania się z wydaną w tym roku Biblią Ekumeniczną.

Zjazd Gnieznienski 2018 (fot. Michal Karski)– Gdy myślimy o Europie i o wolności, to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do drzwi Europy, szukając ratunku czy lepszego życia – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas inauguracji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zgromadzenie Ogolne Wspolnoty Kosciolow Ewangelickich w Europie, Bazylea 2018 (fot. GEKE/Oliver Hochstrasser)Pod hasłem „Wyzwoleni, połączeni, zaangażowani” obradowało Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Wśród podjętych tematów znalazły się takie kwestie, jak teologia diaspory, etyka medycyny reprodukcyjnej, migracje czy pomoc Kościołom na Bliskim Wschodzie. Delegaci Kościołów członkowskich wybrali też nową Radę organizacji.

Zameczek Prezydenta - Zamek Dolny w Wisle (fot. Adam Dziura)Tegoroczne Forum Ewangelickie odbyło się w Wiśle. Jego główny temat brzmiał „Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania”.

Konsultacje Kosciolow reformowanych z Polski, Litwy i Lippe, Zelow (fot. PER Lodz)Od 6 do 9 września w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyły się konsultacje organizowane cyklicznie co dwa lata przez trzy Kościoły reformowane: Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie, Kościół Krajowy Lippe oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.