Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Prawie natychmiast po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku pomoc uchodźcom zaczęły nieść kościoły reformowane z całego świata. Pomoc z USA kościołom ewangelickim w Polsce, które przyjęły uchodźców podjęły parafie siostrzanego Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (United Church of Christ). Dzięki koordynacji ks. dr hab. Kazimierza Bema z First Church in Marlborough (Congregational) UCC w stanie Massachusetts, 50 parafii UCC (głownie z Nowej Anglii, ale także i Teksasu) zebrało $176.000 USD.

Słowa największego misjonarza chrześcijaństwa i Chrystusowej miłości napisane dwa tysiące lat temu do jednego z chrześcijańskich zborów przymuszają mnie dziś do zabrania głosu w sprawie, która dotyczy naszych czasów, naszego kraju i naszych zborów.

Zbliżają się wybory i politycy zwyczajowo prześcigają się w wyścigu do serc i umysłów wyborców. Posługują się przy tym – niektórzy z nich -  jakby bez zrozumienia stwierdzeniami gładkimi i łatwo dla wyborców „strawnymi”. Wykorzystują też w sparingu z oponentami hasła, które mogą łatwo zapaść w serca i przekonać do głosowania właśnie na nich.

Przed laty p. Aleksandra Sękowska sumiennie publikowała co roku listę kolejnych naszych współwyznawców, którzy stracili życie w l. 1939-1945 z rąk nazistów bądź sowietów. Publikowana lista zawiera 9 osób nie notowanych wcześniej oraz uzupełnienie okoliczności śmierci ppłk. Wilhelma Hörla.

pre kirchenPolska Rada Ekumeniczna była obecna na Kirchentagu w Norymberdze. Na stoisku PRE na targach możliwości można było porozmawiać o jej działalności i projektach, a także napić się etiopskiej kawy i zagrać w jengę.

Deutscher Evangelischer Kirchentag (Ewangelickie Dni Kościoła) odbywał się od 7 do 11 czerwca w Norymberdze. Był to czas spotkań, koncertów, nabożeństw i wielu debat o obecności i roli Kościoła i chrześcijan we współczesnym świecie. Różnorodne Kościoły i organizacje chrześcijańskie, a także społeczne i polityczne prezentowały swoją działalność na targach możliwości.

Jak co roku ks. abp Grzegorz Ryś zaprosił łodzian do rozważania zmartwychwstania Chrystusa podczas Ekumenicznej Drogi Światła, która odbyła się w piątek, 19 maja. Rozpoczęła się ona w kościele Chrześcijan Baptystów przy ul. Nawrot 27, przeszła ulicą Nawrot do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła i zakończyła się tam wieczorem uwielbienia. W wydarzeniu wziął udział ks. bp Semko Koroza.

 

leuenberg 50 okno24 maja w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania”. Omówiono znaczenie tego dokumentu ekumenicznego, a także dorobek wyrosłej na jego gruncie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

bp koroza dk oknoKs. bp Semko Koroza wziął udział 24 marca w Ekumenicznej Drodze Krzyżowej, która już po raz kolejny przeszła przez centrum Łodzi. W nabożeństwie uczestniczyło blisko pół tysiąca wiernych łódzkich Kościołów chrześcijańskich. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowali duchowni Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, polskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko–reformowanego, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

19 lutego 2023 r. w Kościele Ewangelicko-Reformowanym odbyła się szczególna uroczystość. Podczas nabożeństwa w Parafii E-R w Warszawie odbyło się wprowadzenie dr teologii Ewy Jóźwiak w służbę kaznodziejki świeckiej. Aktu wprowadzenia dokonał biskup KER ks. Semko Koroza, następnie nowa kaznodziejka wygłosiła kazanie.

Nabożeństwo odbyło się 19 stycznia 2023 r. w kościele Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

12 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne zorganizowane jak co roku przez Polską Radę Ekumeniczną. Wziął w nim udział biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. Semko Koroza.

Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. superintendent Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

10 stycznia 2023 r. w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach łódzkich Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosił ks. Wiesław Kamiński, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej i proboszcz par. św. apostołów Piotra i Pawła w Łodzi.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,
Pewien niezwykle mądry i duchowy brat Salezjanin powiedział mi kiedyś w Jerozolimie, że każdego dnia modli się do Pana o dobrą, to jest przynoszącą pożytek i ubogacenie innym śmierć. Ja, dziś, chcę życzyć Wam wszystkim takiego właśnie życia.

Ks. bp Semko Koroza wziął udział w wigilii miejskiej w Łodzi. Spotkanie świąteczne odbyło się w hali Expo w sobotę, 24 grudnia 2022 r. W organizowanym przez miasto wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób.

20 grudnia 2022 r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbyła się uroczysta kolacja, która była ostatnim punktem projektu „Wigilia w tradycji polskiej i ukraińskiej”. Wziął w nim udział ks. bp-senior Marek Izdebski. Spotkanie zakończyło wspólny projekt Polskiego Czerwonego Krzyża

W bełchatowskiej wigilii miejskiej 23 grudnia wziął udział ks. bp senior Marek Izdebski, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie.

Duchowni częstochowskiego oddziału PRE: ks. Marcin Bielawski, proboszcz parafii prawosławnej w Częstochowie, ks. Adam Glajcar, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie, ks. Krzysztof Michałek-Góral, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. Obfituje on w spotkania wigilijne, które na stałe wpisały się w marynarską tradycję. Jak co roku, spotkanie wigilijne 23 grudnia 2022 r.

24 grudnia 2022 r., jak co roku, w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie odbyło się nabożeństwo wigilijne. Uczestnicy nabożeństwa złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. W tym roku parafianie żychlińscy modlili się razem z żołnierzami amerykańskimi z Powidza

8 października 2022 r. w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi odbyła się introdukcja ks. biskupa Przemysława Semka Korozy, który został podczas uroczystego nabożeństwa wprowadzony w urząd przez ustępującego biskupa, ks. Marka Izdebskiego. Ks. biskup Koroza złożył ślubowanie i otrzymał złoty krzyż biskupi od swojego poprzednika w urzędzie.