Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Kosciol ewangelicko-reformowany w Zelowie (fot. Michal Karski)– Nie my tworzymy Kościół. Chrystus go tworzy. Pociąga każdego z nas do siebie i zadaje nam siebie nawzajem – mówił abp Grzegorz Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego, które miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2019, Centrum Luteranskie w Warszawie (fot. mk)– Może okazać się, że to chory umysłowo człowiek został mordercą [prezydenta Gdańska – przyp. red.]. Jednak także chore umysły często czerpią inspiracje. Inspiracje, które wypływają z silnej mowy nienawiści i braku tolerancji dla inaczej myślących. Czy zawiniliśmy w tej sytuacji? Czy po mojej stronie, naszej stronie leży wina? Tak, jest wiele przestrzeni, w której zawiniliśmy. Za mało kochamy ludzi i pokazujemy swoim życiem tę miłość. Za mało pokory w nas, ludziach Kościoła – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec. Kościoły zrzeszone w PRE ogłosiły wspólne wezwanie do przeciwdziałania nienawiści.

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2018 (fot. Michal Karski)W Warszawie zainaugurowano kolejną edycję ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP rozprowadzi ok. 100 świec w parafiach reformowanych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Urna z ziemia z prawdopodobnego miejsca pochowku bp. Juliusza Burschego w Berlinie (fot. Michal Lupienko)100-lecie niepodległości Polski jest okazją, by przyjrzeć się tym, którzy przysłużyli się odbudowie odrodzonej Rzeczypospolitej. Jedną z takich postaci jest ks. bp Juliusz Bursche. 23 i 24 listopada w Warszawie odbyła się konferencja naukowa, nabożeństwo pamięci bp. Juliusza Burschego oraz złożenie ziemi z miejsca pochówku urny z jego prochami w Berlinie Reinickendorf w jego symbolicznym grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Konferencja popularnonaukowa "Rocznica odzyskania niepodleglosci - dazenia niepodleglosciowe polskich ewangelikow", Zychlin (fot. Miroslaw Jurgielewicz)23 listopada odbyła się konferencja popularnonaukowa w Żychlinie zatytułowana „Rocznica odzyskania niepodległości – dążenia niepodległościowe polskich ewangelików”. Została ona zorganizowana wspólnie przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Żychlinie oraz tamtejszy Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Konferencji towarzyszyła wystawa „Ewangelicy reformowani po odzyskaniu niepodległości”, przygotowana przez Komisję Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa 17 listopada 2018 r. (fot. mk)W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia m.in. dyskutowano nad projektem Pragmatyki służbowej Kościoła, przyjęto budżet, wybrano składy synodalnych komisji prawa i problemowej, zatwierdzono program nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych, a także podjęto decyzję o wsparciu potrzebujących dzieci w Beninie.

Centralne dziekczynne nabozenstwo ekumeniczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske niepodleglosci, Warszawa (fot. Michal Karski)Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się centralne dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec, który podkreślił, że Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, przekonania, pochodzenie czy orientację seksualną. Ogłoszone zostało również „Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Nowy gmach Chrzescijanskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. Michal Karski)Po ponad sześćdziesięciu latach istnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ma własną siedzibę. Nowy gmach uczelni znajduje się na warszawskich Bielanach, a jego otwarcie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2018/19.

Nagroda Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2018 (fot. Michal Karski)Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wręczyła podczas uroczystej gali 29 września w Warszawie Nagrody Księdza Biskupa Jana Niewieczerzała. Wyróżnieni zostali: Maria Prendergast ze Szwajcarii, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Muri-Gümligen w Szwajcarii oraz pastorowa Wanda Trandowa. Przedstawiamy sylwetki laureatów.

Biblia Ekumeniczna (fot. mk)W rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie odbyły się 26 września ekumeniczne nieszpory. Były one okazją do zapoznania się z wydaną w tym roku Biblią Ekumeniczną.

Zjazd Gnieznienski 2018 (fot. Michal Karski)– Gdy myślimy o Europie i o wolności, to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do drzwi Europy, szukając ratunku czy lepszego życia – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas inauguracji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zgromadzenie Ogolne Wspolnoty Kosciolow Ewangelickich w Europie, Bazylea 2018 (fot. GEKE/Oliver Hochstrasser)Pod hasłem „Wyzwoleni, połączeni, zaangażowani” obradowało Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Wśród podjętych tematów znalazły się takie kwestie, jak teologia diaspory, etyka medycyny reprodukcyjnej, migracje czy pomoc Kościołom na Bliskim Wschodzie. Delegaci Kościołów członkowskich wybrali też nową Radę organizacji.

Zameczek Prezydenta - Zamek Dolny w Wisle (fot. Adam Dziura)Tegoroczne Forum Ewangelickie odbyło się w Wiśle. Jego główny temat brzmiał „Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania”.

Konsultacje Kosciolow reformowanych z Polski, Litwy i Lippe, Zelow (fot. PER Lodz)Od 6 do 9 września w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbyły się konsultacje organizowane cyklicznie co dwa lata przez trzy Kościoły reformowane: Kościół Ewangelicko-Reformowany na Litwie, Kościół Krajowy Lippe oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

74. rocznica likwidacji lodzkiego getta (fot. Archiwum)Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto rozpoczęły się w środę, 29 sierpnia, na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Wziął w nich udział ks. Semko Koroza, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.

Papiez Franciszek w siedzibie Swiatowej Rady Kosciolow (fot. Albin Hillert/WCC)W sierpniu minęło 70 lat od utworzenia największej na świecie organizacji ekumenicznej – Światowej Rady Kościołów. W obchodach tego jubileuszu, obok przedstawicieli Kościołów członkowskich Rady, wziął również udział papież Franciszek, który odwiedził siedzibę Rady – Centrum Ekumeniczne w Genewie.

Oboz harcerski skautow z Zelowa Royal Rangers (fot. PER Zelow)Od 4 do 14 sierpnia w Międzynarodowym Ośrodku Integracji Młodzieży w Kurnędzu odbył się obóz harcerski skautów z Zelowa – Royal Rangers.

Wizyta gosci z Ewangelickiego Kosciola Hesji i Nassau w Warszawie (fot. Michal Koktysz)7 sierpnia gośćmi Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP była delegacja z Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau w Niemczech (EKHN).

Tydzien Ewangelizacyjny Zelow 2018 (fot. PER Zelow)Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie (TEZ), organizowany wspólnie przez Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, odbywał się od 15 do 21 lipca. Rozpoczął się Świętem Kościoła w Środku Polski. W niedzielę, 15 lipca, podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła luterańskiego.

Konsystorz Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP w Pstraznej (fot. Archiwum)14 czerwca członkowie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP odwiedzili parafię w Pstrążnej w Kudowie-Zdroju. Zobacz fotorelację z tego wydarzenia.