Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie (fot. FB PER Warszawa)Publikujemy ogłoszenie Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie o zmianach w funkcjonowaniu parafii i zaleceniach w związku z zarażeniami koronawirusem oraz jego aktualizację.

Rafal M. Leszczynski podczas sympozjum "Jasnogorska Matka Kosciola" na Jasnej Gorze (fot. K. Swiertlok/Biuro Prasowe Jasnej Gory)Na Jasnej Górze odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła”. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie reprezentował prof. Rafał Marcin Leszczyński z Kościoła ewangelicko-reformowanego, który wygłosił referat „Matka Chrystusa w teologii ewangelicko-reformowanej”.

glowa konary (grafika: GDJ/pixabay)W ramach projektu EKOKOŚCIÓŁ Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała warsztaty „Tworzenie koncepcji ochrony klimatu dla Kościołów w Polsce”. Uczestnicy dyskutowali o tym, co konkretnie można zrobić w parafii, Kościele czy innych instytucjach, by chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami.

Skarbonka Diakonijna 2020 (fot. Michal Karski)26 lutego w Centrum Luterańskim w Warszawie zainaugurowano ekumeniczną akcję „Skarbonka Diakonijna”, która w 2020 r. odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”.

koscioly protestanckie w Polsce mapa slajderZastanawialiście się kiedyś, gdzie znajduje się najbliższy kościół protestancki? Albo w jakich regionach Polski funkcjonuje najwięcej parafii i zborów protestanckich? Odpowiedź na to pytanie ułatwia internetowa mapa Kościołów protestanckich w Polsce.

Centralne nabozenstwo ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2020, kosciol ewangelicko-augsburski sw. Trojcy w Warszawie (fot. Michal Karski)„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich 28,2, przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

Zelowskie Dzwonki (fot. mk)Tegoroczną nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury otrzymały Zelowskie Dzwonki.

Tomasz Pieczko (fot. mk)Późną wiosną 2019 r. Jacek Bartnik z Bielska, ewangelik reformowany, jednocześnie zaangażowany w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, zwrócił się do ks. Tomasza Pieczko z prośbą o rozważenie możliwości prowadzenia nabożeństw reformowanych w Bielsku-Białej. W tle propozycji było marzenie o przywróceniu obecności reformowanej na szerzej rozumianym Śląsku.

Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce po wyborze Igi Zalisz na dyrektor TB (fot. TB)Komitet Krajowy Towarzystwa na posiedzeniu 27 listopada jednogłośnie podjął uchwałę o powołaniu Jadwigi Zalisz na stanowisko dyrektora generalnego Towarzystwa i zatrudnieniu jej od 1 stycznia 2020 r.

Ambasador Czech Ivan Jestrab w Zelowie (fot. Gmina Zelow)– Jak Wam się tutaj żyje? – takie pytanie zadał 19 listopada Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jestřáb przybyłym na spotkanie z nim mieszkańcom Zelowa.

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa (fot. Michal Karski)W Warszawie odbyła się jesienna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia przyjęto budżet na 2020 r. oraz dyskutowano na temat zaproponowanych zmian w Prawie wewnętrznym Kościoła.

Konferencja "Ulryk Zwingli. 500 lat Reformacji w Zurychu", ChAT, Warszawa (fot. Michal Karski)– Zwingli to postać, w której reformator i teolog połączył się z humanistą i filozofem. Był człowiekiem renesansu – powiedział prof. Rafał Marcin Leszczyński podczas konferencji „Ulryk Zwingli. 500 lat reformacji w Zurychu”. Omawiano na niej poglądy teologiczne, etyczne, filozoficzne i pedagogiczne zuryskiego reformatora, jego dorobek biblistyczny i stosunek do muzyki, a także kontekst historyczny jego działalności i polemiki z jego myślą.

Kosciol ewangelicki w Lublinie (fot. Michal Karski)31 października w nabożeństwie, które odbyło się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, wzięli udział zaproszeni goście ekumeniczni, wśród których znaleźli się: lubelski rzymskokatolicki biskup pomocniczy Mieczysław Cisło i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Ewa Jóźwiak. Po nabożeństwie odbyła się debata pt. „O wolności chrześcijanina”.

Cmentarz zydowski w Sandomierzu (fot. Michal Karski)W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce konferencja „(Nie)zapomniane cmentarze”, podczas której dyskutowano o ochronie starych cmentarzy, właściwym upamiętnieniu miejsc pochówku czy problemie niszczenia i rozkradania nekropolii.

2019 Rok Zwingliego23 października Ewangelicki Kościół Austrii świętował w Wiedniu jubileusz 500-lecia reformowanej reformacji w ramach roku Ulryka Zwingliego.

Ks. dr Martin Heimbucher (fot. K. Wodzynski)Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie zorganizowała 19 i 20 października uroczystości z okazji 20-lecia otwarcia i poświęcenia Słowem Bożym kościoła i Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowiści OPIRO.

Ks. bp Jerzy Samiec po ponownym wyborze na biskupa Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (fot. Michal Karski)Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ponownie wybrał ks. Jerzego Samca na biskupa tego Kościoła. Za obecnym biskupem głosowało 37 synodałów. Drugi kandydat, ks. bp Waldemar Pytel, otrzymał dziewięć głosów mniej.

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (fot. Archiwum)Tegorocznymi laureatami Nagrody im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zostali śp. Emilia Komicz, Elżbieta Smolarska oraz Blanka i Jarosław Świderscy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 października w Warszawie podczas nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw.

Wprowadzenie Wladyslawa Scholla w sluzbe kaznodziei swieckiego Koscioła Ewangelicko-Reformowanego w RP29 września podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele reformowanym w Warszawie odbyło się wprowadzenie Władysława Scholla w służbę kaznodziei świeckiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

W WKonferencja "Tworzymy pokoj. Wiara w demokracji - czas wyzwan", Warszawa (fot. Michal Karski)arszawie odbyła się konferencja „Tworzymy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań”. Dyskutowano na niej o relacji religii i demokracji, wolności i wartości pokoju we współczesnym świecie.