Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Aktualności

Dokładnie 78 lat temu, 29 sierpnia 1944 roku, wyruszyła w stronę obozu Auschwitz-Birkenau ostatnia grupa Żydów z Litzmannstadt Ghetto - drugiego co do wielkości getta na terenie Europy. W 78. rocznicę tego wydarzenia, 29 sierpnia 2022 r. odbyły się na łódzkim Cmentarzu Żydowskim i na stacji Radegast obchody upamiętniające to wydarzenie.

Jubileuszowe uroczystości z tej okazji zgromadziły 21 czerwca 2022 r. w Toruniu kadrę dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pod przewodnictwem Rektora-Komendanta kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, podchorążych tej Uczelni, pododdziały marynarzy, wysokiej rangi dowództwo Marynarki Wojennej i wielu gości .

19 czerwca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2021 / 2022. Nabożeństwo poprowadził ks. bp Marek Izdebski i mgr teologii Mateusz Jelinek.

Obradujący w dniach 21-22 maja w Łodzi wiosenny Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego biskupa Kościoła na 10-letnią kadencję. Został nim ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi. Nabożeństwo inaugurujące Synod poprowadził i kazanie wygłosił ks. Przemysław Semko Koroza, gospodarz parafii łódzkiej.

W sobotę, 7 maja, odbyło się sprzątanie zabytkowego cmentarza ewangelicko-reformowanego w Orzeszkowie. Frekwencja dopisała, oprócz członków Stowarzyszenia Koimeterion obecne były osoby z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, Centrum Kultury w Kwilczu oraz lokalnych organizacji.

W dniach 25-30 kwietnia delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w składzie: ks. bp Marek Izdebski, Paweł Wolski-Brodziński (prezes Synodu), ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko, uczestniczyła w wyjeździe do Rzymu, organizowanym przez Archidiecezję Łódzką Kościoła Rzymskokatolickiego we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiej Rady Ekumenicznej.

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Wojska Federacji Rosyjskiej wkroczyły na terytorium Ukrainy. Atak nastąpił od północy, wschodu i południa. Armia ukraińska i oddziały samoobrony, a także ochotnicy bronią niepodległości swojego kraju.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie dowodzą, jak kruchym dobrem jest pokój, którym dane jest nam się cieszyć nieprzerwanie od zakończenia II Wojny Światowej.
Nasza część Europy odwykła od działań militarnych

Bezprecedensowa sytuacja wojennego zagrożenia, z którym muszą się teraz mierzyć nasi ukraińscy Bracia i Siostry, napawa nas głębokim smutkiem i lękiem. Codziennie widzimy obrazy narastającego kryzysu i słyszymy wojenne werble.

Światowy Dzień Modlitwy jest międzynarodowym, ekumenicznym ruchem modlitewnym inicjowanym i powadzonym przez chrześcijańskie kobiety mówiące w ponad 1000 językach, w ponad 180 krajach.


Od ponad 90 lat JEDNOTA jest miejscem debaty na tematy społeczne, religijne i ekumeniczne – zarówno z perspektywy ewangelickiej, jak i innych wyznań.
Jest otwarta na dialog i chce kształtować postawy tolerancji i szacunku dla różnorodności.

W gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się 10 stycznia 2022 r. Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne, zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Marek Izdebski.

Ks. bp Marek Izdebski zapala swiece na wiencu adwentowym na rynku w Ustroniu (fot. Karina Wowry)W drugą niedzielę Adwentu, 5 grudnia, gościem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu oraz władz samorządowych Ustronia był ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

granica PL BYRada Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o pomoc uchodźcom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej i organizuje zbiórkę na ich rzecz. „Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka” – czytamy w apelu.

Wspolnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego SzacunkuPrzedstawiciele Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku wydali oświadczenie, w którym wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa podczas antysemickiej demonstracji zorganizowanej 11 listopada w Kaliszu.

Rekolekcje dla mlodziezy reformowanej i luteranskiej w Wisle-Jaworniku. Wycieczka na Soszow (fot. Archiwum Mateusza Jelinka)Od 11 do 13 listopada w Wiśle odbyły się rekolekcje dla młodzieży z Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Ekumeniczny autokar wyjechał z Warszawy i zabierał po drodze ewangelicką młodzież. 33 młodych ludzi z Warszawy (z trzech parafii), Łodzi, Pabianic, Zelowa, Łasku, Bełchatowa i Kleszczowa spędziło razem trzy dni w Domu Gościnnym parafii luterańskiej w Wiśle-Jaworniku.

Sciana reformacji w Zychlinie (fot. Miroslaw Jurgielewicz)W 2021 r. obchody Święta Reformacji w Żychlinie rozpoczęły się 29 października sesją popularnonaukową. Natomiast w dniu święta, 31 października, odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła, ks. Marka Izdebskiego, który wygłosił kazanie. Po nabożeństwie koncert dał Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego. Po nim nastąpiło odsłonięcie muralu „Ściana Reformacji”.

granica polsko-bialoruska„Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni wpływ na szukanie rozwiązań obecnej bolesnej sytuacji, do pracy na rzecz zażegnania obecnego kryzysu granicznego” – czytamy w apelu Konsystorza opublikowanym z związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.