Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2010

Jednota 1-2/2010W JEDNOCIE nr 1–2/2010 m.in.: blok tematyczny na temat Wieczerzy Pańskiej, artykuł o kalwinizmie baptystycznym, historia lokalna ekumenicznie, rozmowy o współczesnym Kościele ewangelickim z bp Margot Käßmann oraz o medytacji chrześcijańskiej z o. Bede Griffithsem, Agnieszką Kręglewską-Biernacką, Zbigniewem Skierskim i Krzysztofem Urbanem.

Jednota 3-4/2010W JEDNOCIE nr 3–4/2010 m.in.: omówienie myśli Jana Łaskiego w kontekście antytrynitaryzmu, refleksje nad teologią Jana Kalwina, rozmowa o zbrodni katyńskiej i pamięci zbiorowej, wspomnienie ks. Adama Pilcha, ks. bp. Mieczysława Cieślara i Bärbel Eccardt, artykuły o apostazji i odnowie tradycji we współczesnym Kościele.

Jednota 5-6/2010W JEDNOCIE nr 5–6/2010 m.in.: blok tematyczny na temat teologii feministycznej, rozmowa z nowym prezesem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, artykuły o rodzinach Bickerichów i Drège.

Jednota 7-8/2010 okladkaW JEDNOCIE nr 7–8/2010 m.in.: historia reformacji w Małopolsce, blok tematyczny na temat pogranicza religii i polityki, pamiętniki potomków braci czeskich, historia Zagłady Romów w czasie drugiej wojny światowej.

Jednota 9-10/2010W JEDNOCIE nr 9-10/2010 m.in.: refleksje nad związkami między kalwinizmem a kapitalizmem, rozważania o ateizmie, zwątpieniu i wierze, sylwetka Marianny Orańskiej, omówienie specyfiki Kościołów ewangelicznych, pamiętniki potomków braci czeskich, artykuł o współczesnych szansach i zagrożeniach dla tradycyjnej kultury romskiej.

Jednota 11-12/2010W JEDNOCIE nr 11-12/2010 m.in.: rozważania nad stałą reformą Kościoła, rozmowa o liberalnym chrześcijaństwie, refleksje eklezjologiczne inspirowane teologią Karla Bartha, wspomnienie o rodzinie Hörlów, blok tematyczny na temat imigrantów i spotkań międzykulturowych.