Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

egzegeza.pl (baner)

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębionym studiowaniem Biblii zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego egzegeza.pl. Są tam publikowane krótkie egzegetyczne wprowadzenia do tekstów biblijnych będących perykopami kazalnymi w Kościele luterańskim i reformowanym w Polsce. Zawierają one bliskie oryginałowi tłumaczenia z języków oryginalnych, zaopatrzone w uwagi dotyczące tekstu perykopy oraz krótki egzegetyczny komentarz przybliżający jej znaczenie.

Omówienia perykop biblijnych przygotowywane są przez biblistów z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a także przez absolwentów tej uczelni i specjalistów w dziedzinie egzegezy biblijnej. Mogą być wzbogacane komentarzami i polemikami. Wśród autorów omówień znaleźli się: prof. Kalina Wojciechowska, prof. Andrzej Kluczyński, prof. Jakub Slawik, dr Dominik Nowak, Iwona Slawik, Grzegorz Olek, Romuald Tomaszewski.

 

Zobacz: www.egzegeza.pl