Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1996

Dobre nowiny (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Między Starym i Nowym (kazanie) – 3
W. Bender: Jan Łaski znowu na obczyźnie? – 5
K. Lindenberg: Polska z lotu ptaka i znad grządki cebuli – 8
D. Niewieczerzał: Jawornickie impresje – 10
T. J. Zieliński: Elementarz dogmatyki ewangelickiej (Wśród książek) – 12

Zmarłym – pamięć, żywym – pomoc (Co Wy na to?) – 2
Ks. B Tranda: Z nadzieją (kazanie) – 3
Skoro Bóg z nami, to któż przeciw nam? (modlitwa) – 4
Ks. A. Skowronek: Sekty – ciała obce na mapie wyznań? – 5
Człowiek z Biblią w ręku Pożegnanie śp. ks. Bogdana Trandy – 10
CI, KTÓRZY ZGINĘLI...
...na nieludzkiej ziemi – 12
Rodzina Hörlów – 14
Nekrologi – 15

Święć się Imię Twoje (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Przeciw niewoli doktryny (kazanie) – 3
Dawco życia, udziel mi siły (modlitwa) – 5
M. Wittels: Biblijni świadkowie wiary. Część pierwsza – 5
S. Werner: I cóż dalej, mistrzu Rene? – 9
K. Karski: Rudolf Bultmann. W dwudziestą rocznicę śmierci – 12
J. Kubacki: Posłowie – 14

Naczynia połączone (Co Wy na to?) – 2
Ks. Jerzy Stahl: Bóg nas kocha (kazanie) – 3
Pomóż nam dostrzec i zrozumieć, Panie (modlitwa) – 4
M. Kwiecień: Dotykanie bólu (Z prasy) – 5
M. Wittels: Świadkowie naszej wiary – 7
J. Kubacki: Menno Simons. Zapomniana rocznica – 11

Czym żywią się nasze dzieci? (Co Wy na to?) – 2
Ks. H. Schaefer: Pojednanie dziełem Boga (kazanie) – 3
Modlitwa matki – 4
M. Wittels: Bóg nie ma wnuków, tylko dzieci – 5
J. Kubacki: Tragedia, grzech i pojednanie. Cz. II – 8
50-LECIE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
K. Lindenberg: Ekumenia nie jest wyrazem kurtuazji – 10

Czym jest Biblia dla ciebie? (Co Wy na to?) – 2
T. J. Zieliński. Chwała Ukrzyżowanego (kazanie) – 3
Chwała Wywyższonego na niebiosa  (modlitwa) – 5
Nasz Kościół – świeżym okiem – 5
Boża szkoła sukcesu (Ludzie Biblii) – 6
J. Kubacki: Tragedia, grzech i pojednanie. Cz. I – 8
Chcę wsłuchiwać się w głos zboru. ROZMOWA Z KS. LECHEM TRANDĄ, II PROBOSZCZEM PARAFII WARSZAWSKIEJ – 12

Lekcja wychowania obywatelskiego (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda. Świadkowie Zmartwychwstania (kazanie) – 3
G. C. Berkouwer: Słabość Boża – 5
Tomasz – tropiciel prawdy (Ludzie Biblii) – 6
K. Lindenberg: Odfrunął kolorowy ptak. Wspomnienie o Halinie Cumftowej – 8
J. Rudniański: Instrumentalność i nieinstrumentalność wiary. Część I – 10
T. J. Zieliński: Po której stronie stanąć? Głos w dyskusji – 14
A. Aduszkiewicz: Kościół po komunizmie, katolicyzm po komunizmie (Wśród książek) – 16

Samotność? Cóż po ludziach? (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Sens Chrystusowej ofiary (kazanie) – 3
O dar pewności (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Pytania o pokutę – 5
Noe - wierność wśród szyderstw (Ludzie Biblii) – 7
Kościoły to nie skansen liturgiczny. Rozmowa z ks. Janem Sergiuszem Gajkiem MIC o soborowym Dekrecie o Kościołach wschodnich, cz. II – 8
K. Lindenberg: U Stołu Pana. Razem czy osobno? (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan) – 10
J. Kubacki: Spotkanie tradycji (Być mniejszością w Holandii) – 12

Tutaj stoję, inaczej nie mogę... (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Luter: Kazanie na niedzielę starozapustną – 3
Panie, nie damy się zwyciężyć przez żaden lęk (modlitwa) – 5
Ks. M. Uglorz: Bóg Marcina Lutra – 6
J. Kubacki: „Człowiek ukryty”. Marcin Luter pomiędzy teologią i antropologią – 8
Kościoły to nie skansen liturgi­czny. Rozmowa z ks. Janem Sergiuszem Gajkiem MIC o soborowym „Dekrecie o Kościołach wschodnich” – 12
Tymoteusz - wierny uczeń (Ludzie Biblii) – 14

70 lat i co dalej? (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Chciejmy i nauczmy się słuchać (kazanie) – 3
Boże pełen miłosierdzia (modlitwa) – 4
Ks. bp Z. Tranda: Ekumenizm - postęp czy regres? – 5
Ks. H. Paprocki: Chrześcijaństwo wschodnie (cz. I) – 8
Prof. K. Karski: Nad encykliką Ut unum sint – 10
Ks. B. Tranda: Kilka uwag encyklice Ut unum sint – 12