Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1993

Prorocy złej nowiny (Co Wy na to?) – 2
Ks. P. van Veldhuizen: Cicha moc w świętą noc (kazanie) – 3
Ks. B. Tranda: Wcielenie – 5
M. Kwiecień: Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu. Boże Narodzenie w kolędach i pastorałkach – 7
Powołanie. Z Marcinem Tyrną, senatorem RP i przewodniczącym „Solidarności” Podbeskidzia, rozmawia B. Stahlowa – 9
Bóg jest niezmienny (Jaki jest Bóg?) – 11
K. Lindenberg: Czując Bożą opiekę... Opowieść o Irmie Koterowej (Polskie losy) – 14

Dwie twarze (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Jedynie Bogu chwała (kazanie) – 3
Tchnienie i dłoń Wszechmocnego (modlitwa) – 4
L. Japinga: Kim mamy być? – 5
Bóg jest wszechmocny (Jaki jest Bóg?) – 8
Ks. B. Tranda: O nadużywaniu imienia Bożego – 11
K. Lindenberg: Major w stanie nie-spoczynku. Opowieść o Wiesławie Józefie Gąsiorowskim (Polskie losy) – 12
G. Polak: Ekumeniczna pielgrzymka. Jan Paweł II w krajach bałtyckich – 16

Konkordat (Co Wy na to?) – 2
Z. Wołoszczak: Miłość bliźniego świadectwem odrodzenia (kazanie) – 3
Przemień nas. Panie (modlitwa) – 4
Oświadczenia Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – 5
Rozmawiać, perswadować, przekonywać ... Z dr W. Brodzińskim, prezesem Synodu, rozmawia K. Lindenberg – 6
EKUMENICZNE PROPOZYCJE ZAPISÓW KONSTYTUCYJNYCH
W. Brodziński: Postulaty w sprawie konstytucyjnej regulacji stosunków państwo-Kościół – 9
Dokument Podkomisji ds. Dialogu – 10
K. Lindenberg: Francuski kościół w Berlinie – 12

Chcieliście? No to macie! (Co Wy na to?) – 2
Ks. Marek Izdebski: Bóg wypełnia swoje obietnice (kazanie) – 3
Odwiecznie ocaleni(modlitwa) – 4
K. Lindenberg: 100 ludzi, których widać. Parafia kleszczowska dzisiaj – 5
Nasz program: normalność i stabilizacja. Z prezesem Konsystorza, prof. Jarosławem Świderskim rozmawia B. Stahlowa – 9
P. Stawiński: Ekstremista miłości. W 25-lecie tragicznej śmierci Martina Luthera Kinga – 12
Ks. B. Tranda: Hollywood. Amerykańskie impresje (cz. I) – 13

Ostrzenie ołówka (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Hause: Jezus Chrystus naszym Panem (kazanie) – 3
W przebłysku olśnienia (modlitwa) – 4
W. Brodziński: Kilka uwag o projekcie ustawy O stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w RP – 5
Radość z owoców Z Aleksandrą Sękowską rozmawia K. Lindenberg – 7
B. Stahlowa: O co nam chodziło? Uwagi o Walnym Zgromadzeniu PRE – 10
Rozrachunki z przeszłością (fragment sprawozdania ustępującego prezesa PRE ks. bp. Z. Trandy) – 13
J. Ziomek: Polska literatura i europejska Reformacja (cz. 1) – 14

Diabeł za skórą (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Hojny dar Boga (kazanie) – 3
Prośba o czuły słuch (modlitwa) – 4
M. Kwiecień: Post, czyli „poważnie z ciałem wstąpić w szranki...” – 5
K. Lindenberg: Pstrążna – 7
EKUMENIA – ZJEDNOCZENIE CZY JEDNOŚĆ?
Od redakcji – 10
Ks. bp Z. Tranda: Czym jest ekumenia w rozumieniu ewangelickim? – 10