Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2016

Jednota 1/2016W JEDNOCIE nr 1/2016 m.in.: pytania o dialog Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej z judaizmem, rozważania o zainteresowaniu wiernych Kościołem, historia metodyzmu w Gdańsku, refleksje po Roku Jana Husa, sylwetka ks. Johannesa Lepsiusa, który upublicznił informacje o ludobójstwie Ormian, recenzje filmu „Spotlight” oraz książki o reformacji i protestantyzmie w Polsce i Prusach.

Jednota 2/2016W JEDNOCIE nr 2/2016 m.in.: blok artykułów o różnych aspektach twórczości i działalności Pawła Hulki-Laskowskiego, refleksje nad konwersją, rozważania o sakramencie Wieczerzy Pańskiej, recenzja encyklopedii ekumenizmu, omówienie propozycji oświadczenia ewangelicko-reformowanego na temat „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.

Jednota 3/2016W JEDNOCIE nr 3/2016 m.in.: wspomnienie ks. Bogdana Trandy, refleksja związana z 70-leciem Polskiej Rady Ekumenicznej, artykuł o protestantach na Maderze, rozmowy z nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej i niewidomym studentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednota 4/2016W JEDNOCIE nr 4/2016 m.in.: recenzja wystawy o ludowej sztuce sakralnej, porównanie zwyczajów bożonarodzeniowych i chanukowych, artykuł o cieszyńskich śladach Pawła Hulki-Laskowskiego, analiza różnych poglądów na dialog chrześcijańsko-żydowski, historia rodziny von Humboldt, relacje ze wspólnych obrad synodów dwóch Kościołów ewangelickich oraz spotkania papieża z luteranami w dniu Pamiątki Reformacji.