Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1999

l-lustracja (Co Wy na to?) – 2
P. Kuciński: Ciągły Adwent (kazanie) – 3
K. Mrowcewicz: Nagłowice i Czarnolas – 4
K. Lindenberg: Zabawy w piaskownicy – 6
Ks. bp Z. Tranda: Ordynacja na Litwie – 9
J. J. Mizgała: Protestantyzm a la frangaise – 11
K. Lindenberg: Jan Łaski redivivus – 13

Kurczliwa pamięć (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Kuczma: Gdzie jest skarb twój – tam będzie serce twoje (kazanie) – 3
Wielki jest Pan... (modlitwa) – 4
Nieznana twarz Reformacji. Katarzyna Zell – 5
A. Szarek: Katarzyna von Bora. Żona ks. dr. Marcina Lutra (1499-1552) – 9
D. Niewieczerzał: Kłopoty z tożsamością – 12

Navigare necesse est (Co Wy na to?) – 2
Ks. Lech Tranda: Cena wyboru (kazanie) – 3
Psalm 116 według Biblii brzeskiej (modlitwa) – 4
Witold Bender: Jan Łaski (1499-1560). Humanista i reformator – 5
Kalendarium życia Jana Łaskiego – 7
Karol Karski: Działalność reformatorska Jana Łaskiego – 10

Nieustająca aktualność (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Trwały fundament Ojczyzny (kazanie) – 3
Boże, coś Polskę... (modlitwa) – 4
Nasze dzieci o Biblii. Sonda redakcyjna – 5
K. Lindenberg: Kościół wędrujący. Konsultacja polsko-niemiecko-litewska – 7
A. Jelinek: Z wizytą u Rimasa Mikalauskasa – 10
Ks. bp Z. Tranda: W Drohiczynie i w Sejmie. Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II – 12

Drzwi stoją otworem (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Otwarcie drzwi dla Słowa (kazanie) – 3
Modlitwa o otwarte drzwi dla Słowa – 4
K. Lindenberg: Moc słabych. Synod 1999 – 5
W. Essers: 250 lat parafii w Strzelinie – 8
Ks. bp Z. Tranda: Ks. senior Edward Henryk Wende. Wspomnienie w 50-lecie śmierci – 10
Dodawać życia do lat. Rozmowa z Zuzanną Celmer, psychoterapeutką – 12

Na dno! (Co Wy na to?) – 2
VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW, HARARE 1998
E. Santana: Kazanie inauguracyjne (kazanie) – 3
K. Lindenberg: Bilans półwiecza – 5
Z. Kameeta: Być Kościołem Bożym we współczesnej Afryce. Perspektywa ekumeniczna – 9
S. Kobia: Ku teologii rekonstrukcji – 12
K. Lindenberg: Przebudzona siła. Festiwal Dekady Solidarności Kościołów z Kobietami – 13