Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1992

Nie tędy droga (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Pokój Królestwa Bożego (kazanie) – 3
O POJEDNANIE I POKÓJ (modlitwa) – 4
A. Sękowska: Okolicznościowy bukiet – 6
J. Świderski: Nie będzie imię Twoje zapisane na piasku... – 7
X ZGROMADZENIE KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH (KKE) – PRAGA 1992
K. Lindenberg: Bezsilność czy nadzieja? – 8
PRZESŁANIE –11

Opory sumienia (Co Wy na to?) - 2
Ks. L.J. Tranda: Czy mamy za co dziękować? (kazanie) - 3
PSALM 145 (modlitwa) - 4
Ks. B. Tranda: SŁOŃ I MYSZKA czyli o religii w szkole - 5
W. Kriegseisen: Ewangelicka kronika rodzinna z XVII i XVIII wieku - 9
Próba określenia naszej tożsamości („LEKTURY OBOWIĄZKOWE"- dla ewangelików reformowanych)     -12
B. Stahlowa: NOWY TESTAMENT W NOWYM PRZEKŁADZIE , czyli „...kto ująłby coś z proroczych słów tej księgi...”  - 14
W. Mlicka: Nie mama cżłowieka - 17

Oczyszczenie (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Little: Nigdy nie jesteś w drodze sam (kazanie) – 3
PROŚBA O BOŻĄ OBECNOŚĆ W DRODZE (modlitwa) – 4
EKUMENIA DZISIAJ – NASZE TRUDNOŚCI I ZADANIA Od redakcji – 5
Ks. J. Tofiluk: Czy epoka poekumeniczna? (spojrzenie prawosławnego) – 5
O. St. C. Napiórkowski: Dialog mimo wszystko (spojrzenie katolika) – 8
Ks. T. Wojtowicz: Powrót do wspólnych korzeni (spojrzenie starokatolika) – 11

jednota 5 1992W oczekiwaniu na akt trzeci (Co Wy na to?) – 2
S. Koroza: Boże obietnice – 3
W obliczu tajemnicy (modlitwa) – 4
DIAKONIA TO SERCE ZBORU. Rozmowa z Martą Wernerową. – 5
H. Matthies: Grzech publicznie wyznany. ... 8
POSTULATY KONSTYTUCYJNE – 11

Granica (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Pozór a istota rzeczy (kazanie) - 3
Wyznanie wiary (modlitwa) – 4
W 400. ROCZNICĘ URODZIN J.A. KOMEŃSKIEGO
W. Kriegseisen: Jan Amos Komeński w Polsce – 5
KALENDARIUM ŻYCIA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO – 7
Ks. A. Molnar: Komeński i jego misja – 12
Listy J.A. Komeńskiego:
LIST DO WOJEWODY BEŁSKIEGO RAFAŁA LESZCZYŃSKIEGO     – 14
LIST DO ZBIGNIEWA GORAJSKIEGO Z GORAJA – 15
LIST DO PIOTRA FIGULUSA – 16