Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2021

Jednota 1/2021W JEDNOCIE nr 1/2021 m.in.:

  • wspomnienia o profesorach: Jarosławie Świderskim, Grażynie Matyszkiewicz i Alfonsie Skowronku
  • profetyczny aspekt przesłania Grety Thunberg
  • mity pamięci o reformacji
  • mariologia Pawła Hulki-Laskowskiego
  • poglądy Mikołaja Reja o predestynacji i grzechu pierworodnym
  • wdzięczność za pomoc
  • kolejna część Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina