Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 1989

CO WY NA TO? - Kilka myśli o państwie - 2
Ks. bp Alfons Nossol - Przez miłosierdzie Boże... - 3
Abyśmy byli jedno - modlitwa - 4
Zbigniew Nosowski - Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku... - 5
Ks. Piet van Veldhuizen - Z nami lub bez nas - 9
SYNOD 1989 - SPRAWOZDANIE - 10
Włodzimierz Zuzga - Teologia procesu - 16