Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 5-6 / 1989

Chryste, Panie nasz,
Ty, który jesteś Wydarzeniem świętego objawienia
nieskończonego miłosierdzia Bożego,
błagamy Cię,
obdarz nas łaską tego daru,
byśmy mogli konkretniej i mocniej
przylgnąć do Twojego krzyża.

Zgromadzeni wokół Ciebie,
wsparci Twą łaską,
pragniemy spojrzeć w Twoje oblicze,
a Ty skieruj nasz rozum i nasze serca,
mocą Bożego Ducha,
ku Ojcu Niebieskiemu.
Jesteśmy przecież dziećmi
jednej wielkiej rodziny Bożej.

Chryste, ukonkretniona miłosierna miłości Boga Ojca,
spraw, abyśmy mocą Ducha Świętego
stanowili Jedno. Amen.