Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2013, s. 6

CEC-CCEEPo raz pierwszy w Polsce od 4 do 6 lutego obradował Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) – jedno z najważniejszych gremiów ekumenicznych, obejmujące większość Kościołów w Europie. Kościół ewangelicko-reformowany reprezentowała dr Joanna Matuszewska.

Temat spotkania brzmiał „Wiara i religia w zmieniającej się Europie. Nowe ruchy chrześcijańskie – wyzwanie czy możliwości”. Zajęcie się tym tematem jest wypełnieniem zalecenia zawartego w podpisanej w 2001 r. Karcie Ekumenicznej, aby Kościoły zastanowiły się nad istotnymi pytaniami kierowanymi do chrześcijan różnych wyznań ze strony innych religii, i aby wchodziły z nimi w uczciwy dialog, polegający na próbie wzajemnego zrozumienia.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z danymi naukowymi dotyczącymi nowych ruchów religijnych w Europie.

KEK i CCEE ponowiły też swoje zobowiązanie do poszukiwania wspólnoty eklezjalnej w służbie coraz efektywniejszego świadectwa i głoszenia Ewangelii społeczeństwom Europy.

jm