Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 5 / 2001

Gołębica (Łuk. 3:22). Podobnie jak oliwa (zob.) używana do wyrobu pachnideł, gołębica symbolizuje piękno duchowe: niewinność, pokój, czystość i wdzięk – wszystkie cechy natury Bożej, które chce w nas jako dzieciach Bożych wykształtować Duch Święty.

Obłok (II Mojż. 40:34-38; II Kron. 7:1-3; Mk 9:7; I Kor. 10:2). Symbol Ducha objawiającego obecność Boga pośród Jego ludu w codziennym życiu, Bożej opieki i kierownictwa (słup obłoku towarzyszący Izraelowi na pustyni) oraz napełnienia a. chrztu Duchem.

Ogień (Iz. 4:4; Mat. 3:11; Łuk. 3:16). Duch Święty niczym ogień oczyszcza, oświeca, ogrzewa, rozprzestrzenia się. „Duch Święty (...) jako ogień oczyszcza nas, pozwalając jednocześnie naszemu życiu zabłysnąć Bożym blaskiem” (C. H. Spergeon). Ogień symbolizuje odwagę i żarliwość w składaniu świadectwa przez napełnionego Duchem człowieka.

Oliwa. Olej z oliwek był w Palestynie w codziennym użytku jako składnik pożywienia, źródło światła, środek przyspieszający gojenie ran itd. Używano go do uroczystego namaszczania kapłanów i królów. Jest to najczęściej spotykany w Piśmie Świętym symbol Ducha Świętego jako Tego, który posila, oświeca, uzdrawia i koi duszę człowieka oraz udziela mu swojej mocy i darów do sprawowania służby, składania świadectwa i modlitwy.

Pieczęć (Ef. 1:13; II Tym. 2:19). Symbol własności i bezpieczeństwa; to, że wierzący są własnością Bożą, poznać można po tym, że mieszka w nich Duch Święty. On też daje im wewnętrzne przeświadczenie o przynależności do Boga i potwierdza ich świadectwo wiary.

Wiatr (Ez. 37:7-10; Jn 3:8; Dz. 2:2) oraz oddech (tchnienie). Symbolizuje odrodzeńcze dzieło Ducha Świętego, Jego tajemnicze, suwerenne i życiodajne działanie (zob. także woda). „Tchnienie Ducha przynosi wszystkim orzeźwienie i pomoc w ich ludzkiej wędrówce. Ten Żyjący nie szuka pociechy, ale to On przekazuje i podtrzymuje życie. (...) Z natury niedostępny, pozwala się pochwycić (...). Ale daje się tylko tym, którzy są gotowi Go przyjąć. Udziela swoich darów na miarę wiary” (św. Bazyli Wielki, zm. 379).

Wino (Ps. 104:15; Jn 2:1-11; Dz. 2:13-18; I Tes. 1:6). Symbol duchowej odnowy i radości odrodzonych chrześcijan.

Woda (II Mojż. 17:6; Ez. 36:25-27; Jn 3:5; 4:14; 7:38-39). Duch Święty obmywa, odświeża, koi pragnienie, umożliwia przynoszenie duchowego owocu (u Ojców Kościoła symbolizuje go figa – przez wzgląd na swą słodycz).