Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

9/1990

Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
modlimy się do Ciebie za Twój lud, za Izrael.
Abyś go chronił przed pogardą, nienawiścią
i przemocą narodów,
a nas nauczył czcić Imię Twoje
w wezwaniu, jakie skierowałeś
i kierujesz nadal do ludu proroków i apostołów.
Abyś zachował Twój Kościół
od pogardy i nienawiści wobec Żydów
i od zapomnienia, że to ich uczyniłeś swoimi świadkami.
Słuchaj, Pasterzu Izraela!

Modlimy się do Ciebie, Panie,
za chrześcijan, którzy przyszli do nas z judaizmu –
aby w Twoim Kościele otrzymali pełnię obietnic,
jakie im dałeś,
i aby w nas odnaleźli świadectwo Twojej miłości.
Słuchaj, Pasterzu Izraela!

Modlimy się do Ciebie, Panie,
aby Izrael uznał w Jezusie Mesjasza swojej nadziei,
i abyś w nas odnowił nadzieję,
tak, iżby Słowo Twoje i nasze życie
– Tobie poświęcone –
zwiastowało łaskę, ofiarowaną wszystkim
w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie.
Słuchaj, Pasterzu Izraela!

Modlimy się do Ciebie, Panie,
abyś wspomniał na swoje miłosierdzie
okazane Abrahamowi i jego potomstwu,
aby Izrael z własnej woli przyjął Jezusa
jako swego Pana,
tak jak Abraham przez wiarę zaufał
Twojej obietnicy,
i tak jak Maria, która posłusznie przyjęła
zwiastowanie anioła.
Słuchaj, Pasterzu Izraela!

Modlimy się do Ciebie, Panie,
aby wszyscy, którzy wierzą w Twoje Imię,
uważali się za braci,
tak aby była tylko jedna owczarnia
i jeden Pasterz.
Przyśpiesz dzień, w którym zaznamy pełni jedności –
zjednoczeni z Izraelem w wysławianiu Chrystusa,
Jedynego, który przebacza i zbawia.
Wysłuchaj nas. Pasterzu Izraela!

[Modlitwa ta została ułożona dla potrzeb Francuskiej Federacji Protestanckiej i pochodzi ze zbioru Nos coeurs te chantent, Editions Oberlin, Strasbourg-Paris 1979. Drukujemy ją w przekładzie Wojciecha Frąckiewicza, naszego czytelnika z Francji, który przysłał nam ten tekst na prośbę swojego francuskiego pastora, poruszonego treścią naszej publikacji Rozgrywki trzeciej ligi z nr. 11-1 2/89. Dziękujemy. Prosimy o kontakt – red]