Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

11/1990

Panie i Stwórco nasz.
Ty najlepiej wiesz, jak dalecy jesteśmy
od ideału dzieci Twoich.

Ciągle wydaje nam się,
że jesteśmy panami swego losu,
a przecież tym, co tworzymy,
a częściej tym, co niszczymy wokół siebie,
dajemy dowód swej słabości, grzeszności
i nieposłuszeństwa Twej świętej woli.

Ale Ty, Ojcze miłosierny,
ciągle dajesz nam szansę
w postaci ziemskiego pielgrzymowania,
które jest czasem próby.

Dlatego gorąco Cię prosimy za Psalmistą:
naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy posiedli mądre serce...
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy nie zapomnieli o pytaniu,
czy mamy z czym stanąć przez Tobą.
Naucz nas dokonywania właściwych wyborów,
kierowania się miłością,
nie zaś prawami, które ustanawiamy często
przeciw innym.

Naucz nas żyć świadomie i odpowiedzialnie,
w trosce o zbawienie swoje i współbraci -
przez świadectwo o tym, co najważniejsze,
przez otwieranie się na innych ludzi,
przez szacunek dla ich odrębności.

Naucz nas patrzeć na Twego Syna
i iść za Tym, którego nam dałeś,
abyśmy nie zginali,
lecz mogli wraz z Nim
dziedziczyć
obiecane Królestwo.
Amen