Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ubodzy bogacze i bogaci ubodzy (Co Wy na to?) – 2
Ks. K. Barth: Co wystarcza? (kazanie) – 3
Panie Jezu Chryste... (modlitwa) – 4
M. F. Naftali: Boże Narodzenie pełne nadziei. Wspomnienie sprzed pięćdziesięciu lat – 5
J. Świderski: Ogólnopolskie spotkanie ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu – 6
K. Lindenberg: Łączenie tego, co rozdarte. Światowy Zjazd Ewangelików Polaków – 9
Jeśli taka jest wola Boża – przetrwamy. Rozmowa z ks. Alfredem Bietą, luterańskim pastorem, duszpasterzem Polonii ewangelicko-reformowanej w Anglii – 11

M. Kwiecień: Reformacja i protestanci w podręcznikach historii (szkoła podstawowa), cz. I – 12
Bóg jest Ojcem (Jaki jest Bóg?) – 15
WSPÓLNA KONFESJA POLSKICH EWANGELIKÓW – ZA I PRZECIW
Ks. W. Nast: Marzenie czy realna perspektywa? – 16
W. Bender: Najpierw nauczmy się jednego katechizmu – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18