Drukuj

Spis treści

3 ks. Joel Ruml: Wyzwalająca Prawda
Ze względu na swój wstydliwy i (być może) niewyjaśniony stosunek do Chrystusa Havel nie doszedł do poglądu Husa. Niemniej także on wiedział, że prawda, jeżeli ma zmieniać, a nawet nadawać bieg historii, nie może mieć swego punktu wyjścia w człowieku i w płaszczyźnie naszego świata.

Warto przeczytać: In vitro jest godziwe

5 Jarosław Świderski: Kryzys czy tylko zmiana formy?
Czyżby rację mieli ci, którzy uważają, że chrześcijaństwo przeżywa w Europie pogłębiający się ciągle kryzys? A może ci, co mówią o kryzysie form, przy jednoczesnym tryumfie podstawowych treści? Pan Jezus powiedział, że jest z nami, gdy spotykamy się, choćby tylko we dwóch, lub we trzech, ale w jego imieniu.

Ewangelickie obchody święta Wojska Polskiego
Z okazji święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zorganizowało uroczyste nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Współprowadził je Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola wraz z kapelanami EDW.

Biskup na zaprzysiężeniu Prezydenta RP
Ks. bp Marek Izdebski wziął udział w uroczystościach zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.

Marsz Pamięci 22 lipca
W rocznicę rozpoczęcia wywózki Żydów z getta do obozu zagłady w Treblince odbył się Marsz Pamięci. Wzięli w nim udział również członkowie warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej.

7 Michał Karski: Waldensi odpowiadają papieżowi
Synod Ewangelickiego Kościoła Waldensów we Włoszech przekazał papieżowi Franciszkowi odpowiedź na jego prośbę o przebaczenie nieludzkich zachowań, jakich katolicy dopuścili się w dziejach wobec waldensów.

7 Mariawici wybrali nowego biskupa
Nowym biskupem naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP został bp Marek M. Karol Babi. Wybrana została również nowa Rada Kościoła i zastępca biskupa naczelnego.

8 Magdalena Hruszwicka: Wyjazdowe warsztaty warszawskiego chóru
XVIII Letnie Warsztaty Wokalne Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego odbyły się w tym roku w klasztorze paulinów we Włodawie. Chór miał okazję koncertować w kościele św. Ludwika, który stoi w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się kościół ewangelicko-reformowany.

9 Ewa Jóźwiak: TE Zelów: Bez ograniczeń
Od 19 do 26 lipca w Zelowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny pod hasłem „Bez ograniczeń”. Ten jubileuszowy, dziesiąty już Tydzień Ewangelizacyjny rozpoczęło tradycyjnie nabożeństwo w „Święto Kościoła w środku Polski”. Bezpośrednio po nabożeństwie prezes Konsystorza Witold Brodziński odsłonił tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć na stosie Jana Husa w 1415 r.

11 Agnieszka Teresa Tys, Rafał Marcin Leszczyński: Dobry wojak Hulka
Podążając śladami Pawła z Tarsu, dobry bój przez całe swoje życie toczył Paweł Hulka-Laskowski – przedwojenny pisarz i naukowiec. Jego życiu i twórczości poświęcono konferencję naukową, która w czerwcu odbyła się w Łodzi.

14  Wizyta w Mińsku
Ks. Roman Lipiński odwiedził mińską parafię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Białorusi.

15 Irena Scholl: Uroczystość przy polnej drodze
Wiączemin Polski – trudna do zapamiętania nazwa wsi nad Wisłą, położona kilkadziesiąt kilometrów od Płocka. Wiączemin trudno też odnaleźć wśród pszenicznych łanów. Ze skraju wsi widać dawny kościół menonitów, potem luteran, potem używany też przez katolików.

17 Ádám Hámori: Czy powstaje postchrześcijańska Europa?
Wiele osób we współczesnych społeczeństwach jest otwartych na transcendencję i duchowość. Wielu nadal uznaje Kościoły za uzasadnionych graczy w sferze religijnej i publicznej. Jednak kwestia, czy będą oni oczekiwać od Kościołów odpowiedzi na swoje pytania, zależy od tego, czy same Kościoły właściwie zrozumieją te pytania.

21 Michał Karski: Luterańska platforma internetowa o ordynacji kobiet
Ruszyła strona internetowa na temat ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. To kolejny krok tego Kościoła w dyskusji na temat dopuszczenia kobiet do urzędu duchownego w posłudze prezbitera.

22 Jarosław Balcewicz: Reformacja w Gdańsku
Do Gdańska – jednego z najbogatszych miast Korony polskiej – już w 1518 r. dotarły pierwsze zwiastuny religijnej rewolucji, jaką była reformacja. Aż do zakończenia drugiej wojny światowej ewangelicy odgrywali w strukturze wyznaniowej grodu nad Motławą dominujące znaczenie.

27 Rafał Marcin Leszczyński: Książka o potomkach braci czeskich
Najistotniejszym zagadnieniem autobiografii Vlastimila Pospíšila jest problem świadomości wyznaniowej, narodowej i państwowej Czechów i ewangelików z Faustynowa. Jest to też pouczające studium o wyobcowaniu mniejszościowej wspólnoty ludzkiej z państwa narodowego i kultury dominującej na jego terytorium.

29 Polecamy

30 Arka Noego – z ks. Miroslavem Danyšem rozmawia Ewa Jóźwiak
O akcji porządkowania cmentarzy żydowskich przez młodzież z Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Lippe (Niemcy) i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie opowiada spiritus movens tego przedsięwzięcia.

 

Jednota 3/2015

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2015:


Informacje o prenumeracie