Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2015, s. 6

Swieto Wojska Polskiego 2015 w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym (fot. Lukasz Skurczynski)
(fot. Łukasz Skurczyński)

 

Z okazji święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zorganizowało uroczyste nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Współprowadził je Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola wraz z kapelanami EDW.

Nabożeństwo miało miejsce 9 sierpnia w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Oprócz kapelanów EDW wzięli w nim udział m.in.: Maciej Jankowski reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, przedstawiciele departamentów MON i innych instytucji wojskowych, Prawosławnego Ordynariatu WP oraz innych wyznań ewangelickich. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali prezes Synodu Ewa Jóźwiak oraz prezes Konsystorza Witold Brodziński.

Kazanie w oparciu o fragment Ewangelii Marka 12,28–32 wygłosił ks. bp Mirosław Wola. – W dzisiejszym tekście Jezus wskazuje nam wyraźnie, co powinno być w życiu ważne. Mówi o miłości, słowie tak sprofanowanym, tak nadużywanym i wykorzystanym, że – wydawać by się mogło – nie można już nic nowego na jego temat powiedzieć – mówił duchowny. Wyróżnił trzy rodzaje miłości: Boga do ludzi, ludzi do Boga oraz miłość bliźniego.

– Jeśli kochamy bliźniego jak siebie samego, to nie pozwolimy go skrzywdzić, ani nie zostawimy go w potrzebie. Powodowani tym rodzajem uczucia, szukamy dobrych rozwiązań, kompromisów, podwalin i struktur dla sprawiedliwych systemów społecznych, szanujemy i zachowujemy dobro, jakim obdarzył nas Bóg, oraz staramy się spoglądać dalej niż tylko interes własny – przekonywał kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że ludzie w mundurach często stają w pierwszej linii i pierwsi spotykają bliźniego w potrzebie. – Módlmy się zatem wszyscy o łaskę takiej miłości dla każdego spośród nas, aby każdy mógł jej od nas doświadczyć i umiał przekazać ją dalej – skonkludował swoje kazanie duchowny.

W tym roku przypada 20. rocznica odtworzenia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku Polskim. Ks. bp Wola podczas nabożeństwa poinformował, że obchody tej rocznicy odbędą się w listopadzie.

źródło: EDW