Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 9

Nagroda Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2018 (fot. Michal Karski)
Laureaci Nagród Diakonii wraz z przedstawicielami Diakonii i Kościoła ewangelicko-reformowanego (fot. Michał Karski)

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wręczyła podczas uroczystej gali 29 września w Warszawie Nagrody Księdza Biskupa Jana Niewieczerzała. Wyróżnieni zostali: Maria Prendergast ze Szwajcarii, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Muri-Gümligen w Szwajcarii oraz pastorowa Wanda Trandowa. Przedstawiamy sylwetki laureatów.

 

Maria Prendergast

Była sekretarz i administrator parafii ewangelicko-reformowanej Muri-Gümligen w Szwajcarii, inicjatorka i koordynatorka zakrojonej na ogólnopolską skalę pomocy charytatywnej w latach 1981–1993, honorowa członkini parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

Maria Prendergast w latach 70. ubiegłego wieku, jako żona brytyjskiego dyplomaty, kilka lat spędziła w Warszawie. To wówczas poznała i zaprzyjaźniła się z wieloma członkami tutejszego zboru ewangelicko-reformowanego, poznając troski i potrzeby ludzi ówczesnej Polski. W czasie stanu wojennego osobiście zaangażowała się w organizowanie w swoim kraju licznych transportów żywności, leków, odzieży oraz sprzętu medycznego, zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji pomocowych w naszym kraju. Sercem oddana Polsce, zawsze kierująca się życzliwością, wrażliwością i otwartością na drugiego człowieka.

 

Parafia Ewangelicko-Reformowana Muri-Gümligen w Szwajcarii

Reprezentowana przez pastora Christopha Knocha oraz przedstawiciela rady parafialnej Hannsa Stauffera, którzy po przejściu Marii Prendergast na emeryturę podjęli decyzję o kontynuowaniu pomocy dla Diakonii Warszawskiej. Dzięki ofiarności tej społeczności diakonia przy parafii ewangelicko-reformowanej w znacznej mierze może realizować swoje zadania i cele. Jako kontynuatorzy pomocy z czasów komunistycznej Polski wspierają finansowo projekty związane z ochroną zdrowia oraz potrzebami seniorów.

 

Pastorowa Wanda Trandowa

Członkini parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, przez kilka lat była przewodniczącą sekcji ewangelizacyjno-społecznej, która przekształciła się w późniejszą diakonię parafialną. W czasie otrzymywania przez parafię dużych transportów pomocy z Zachodu współorganizowała akcję rozdawnictwa darów oraz działalność punktu aptecznego, z którego mogli korzystać wszyscy potrzebujący. Wspierała również swojego męża, ks. Bogdana Trandę, ówczesnego proboszcza warszawskiej parafii, w udzielaniu pomocy internowanym więźniom stanu wojennego. Nagroda im. Księdza Biskupa Jana Niewieczerzała jest podziękowaniem za oddanie, ciepło, życzliwość i troskę wyrażaną w niezwykle taktowny sposób wobec drugiego człowieka.

 

Fotorelacja z wręczenia nagród Diakonii (fot. Michał Karski)